Je bent mantelzorger als je langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte, beperking of verslaving. Markant helpt mantelzorgers in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht om de zorg vol te houden en in balans te blijven. Dat doen we door het inzetten van vrijwilligers, het geven van informatie en advies en het geven van cursussen en bijeenkomsten. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. Alle hulp is gratis.

Spreekuur voor mantelzorgers
Mantelzorgers in Diemen en Duivendrecht kunnen elke woensdagochtend terecht op het mantelzorgspreekuur in de Brede HOED. De mantelzorgconsulenten van Markant beantwoorden jouw vragen rondom mantelzorg. Je kan de mantelzorgconsulenten ook bellen en ze komen zo nodig op huisbezoek. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020 – 886 88 00.

Wat kan de mantelzorgconsulent voor je doen?
De mantelzorgconsulent geeft informatie en advies, zoekt zaken voor je uit, legt contact met hulpverleners, verwijst door, werkt samen met andere organisaties en biedt een luisterend oor.

Je kan bij hen terecht met vragen zoals:

· Waar vind ik de juiste hulp?
· Hoe vraag ik een indicatie aan?
· Welke financiële regelingen zijn er?
· Hoe ga ik om met alle veranderingen?
· Hoe kom ik weer aan mijzelf toe?
· Wat zijn de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen?
· Zo nodig kan de mantelzorgconsulent regeltaken overnemen.

Een vrijwilliger bij je thuis
Mantelzorg kan zwaar zijn. Zorg ook goed voor jezelf. Goed getrainde vrijwilligers van Markant kunnen jouw naaste die zorg nodig heeft gezelschap houden, en aandacht geven. De vrijwilliger kan één of enkele dagdelen per week komen. Markant zet vrijwilligers in bij volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben, mensen met dementie en mensen in de laatste levensfase. Je kan op het inloopspreekuur met de mantelzorgmakelaars overleggen of dit een passende oplossing voor je is.

Meer informatie

Dag en tijd inloopspreekuur
Elke woensdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur.
De Brede HOED D.J. den Hartoglaan 8, 1111 ZC in Diemen
Tel: 020 314 47 00

Noot voor mantelzorgers in Duivendrecht:
Dit wekelijkse spreekuur in Diemen vervangt per 1-1-2022 het tweewekelijkse spreekuur in het Dorpshuis in Duivendrecht.

Maak je liever een belafspraak?
Voor het maken van een afspraak met de mantelzorgconsulent kan je tijdens kantooruren contact opnemen met Markant:

T 020 88 68 800
E info@markant.org

Meer informatie
Meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers vindt je hier.