Vanaf 1 april 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook kunnen ouders met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) dubbele kinderbijslag krijgen. De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) worden aangepast. Dit om niet-gebruik tegen te gaan. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Uit onderzoek blijkt dat deze ouders de dubbele kinderbijslag best lastig vinden en maken er dan geen gebruik van. Daarom heeft het kabinet besloten om de dubbele kinderbijslag makkelijker te maken.

Intensieve zorgbehoefte
Ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. Daarom is er voor deze ouders een verdubbeling van de kinderbijslag. Door een wijziging in de wet ontvangen ouders van kinderen met en Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag straks automatisch. Dat gaat in per 1 april 2024.

Met terugwerkende kracht
De wijziging in de wet zorgt er ook voor dat de dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een half jaar) kan worden uitbetaald. Dit beperkt het bedrag dat ouders mislopen. Het aanvragen van dubbele kinderbijslag is vaak niet het eerst waar je aan denkt als ouder van een kind met intensieve zorgbehoefte.

Vraag de dubbele kinderbijslag aan!
Nog voordat de wet wordt gewijzigd, worden ouders nu al via een brief geïnformeerd of zij recht hebben op dubbele kinderbijslag. Dien je voor 1 april 2023 een aanvraag in? Dan ontvang je voor heel 2023 dubbele kinderbijslag (als je daar recht op hebt).

Bron: Rijksoverheid