Een studie met mantelzorgen combineren kan erg lastig zijn. Om een betere balans tussen studie en mantelzorg te krijgen is de Modelovereenkomst studerende mantelzorgers ontwikkeld. In deze overeenkomst staan afspraken tussen de studerende mantelzorger en de onderwijsinstelling. Hierdoor kan de studerende mantelzorger gebruik maken van voorzieningen vanuit de onderwijsinstelling om studie met mantelzorg beter te kunnen combineren.

De samenleving vergrijst en hierdoor neemt het aantal mantelzorgers toe. Dus ook het aantal jonge studerende mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Omdat ze bijvoorbeeld een broer of zus hebben met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. Het herkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, voortijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.

De studerende jonge mantelzorger loopt vaak ondersteuning mis. Vaak weten zij zelf niet dat ze mantelzorger zijn, zij nemen de (zorg)taken vanzelfsprekend op zich. Jongeren kunnen zich ook schamen voor hun mantelzorgtaken. Hierdoor is er sprake van een grote vraagverlegenheid en krijgen zij niet de steun die zij nodig hebben. Jonge mantelzorgers weten vaak ook niet dat er voorzieningen zijn die studeren en mantelzorg makkelijker kunnen maken.

Modelovereenkomst
De Modelovereenkomst biedt hier een oplossing voor, schrijft MantelzorgNL. Het is een middel om studenten en scholen met elkaar in gesprek te laten gaan over hoe zij hun mantelzorgtaken kunnen combineren met school. Hierdoor krijgt de studerende mantelzorger erkenning en inzicht in de steun die de zij kunnen verwachten van de onderwijsinstelling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om flexibeler onderwijs, financiële ondersteuning en interne en externe ondersteuning, zoals hulp van een coach of psycholoog.

De Modelovereenkomst is ontwikkeld door Strategische Alliantie Jonge Mantelzorger, MantelzorgNL en ECIO en wordt gesteund door het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers, het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en de Vereniging van Hogescholen en Universiteiten van Nederland.

Download hier de Modelovereenkomst voor studerende mantelzorgers.