Er is een wetsvoorstel ingediend om voor gemeentelijke voorzieningen vanuit de Wmo vanaf 01-01-2026 weer een bijdrage te vragen die gebaseerd is op het inkomen. Nu is dat nog een vast bedrag per maand.

In 2019 werd de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft uit angst dat mensen geen ondersteuning zouden vragen vanwege de kosten. Deze inkomensafhankelijke bijdrage werd vervangen door het abonnementstarief. Nu betaalt iedereen een vaste bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Er is nu een wetsvoorstel ingediend om de eigen bijdrage voor de Wmo weer afhankelijk te laten zijn van het inkomen. Dit is nog een wetsvoorstel, dat nog door de Eerste en Tweede kamer goedgekeurd moet worden.

Het eerdere plan voor invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Hulp bij Huishouden, die gepland was voor 2025, is ingetrokken. Er zal dus per 2025 niets veranderen, maar dit zal op z’n vroegst pas per 2026 het geval zijn.

Het wetsvoorstel staat in de Voorjaarsnota, die op 28 april openbaar is gemaakt. De wijziging moet jaarlijks een bezuiniging opleveren van 100 miljoen euro. Tegelijkertijd hoopt de overheid dat door deze wijziging de wachtlijsten voor Wmo-voorzieningen korter worden. Sinds in 2020 de inkomensafhankelijke bijdrage werd afgeschaft, nam de vraag naar Wmo-voorzieningen toe. Met name die voor huishoudelijke hulp. Ook mensen die deze hulp best zelf kunnen betalen, deden een aanvraag bij de Wmo, omdat ze dan goedkoper uit zijn. Het gevolg: de kosten rijzen de pan uit voor de gemeente en er ontstonden lange wachtlijsten. Zoals in Amsterdam.

Door het voor mensen met een hoger inkomen duurder te maken om huishoudelijke hulp via de Wmo te ontvangen, hoopt het kabinet dat er weer meer beschikbaarheid komt voor mensen die de hulp echt nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen betalen. Mensen met een lager inkomen komen met de herinvoering van de inkomensafhankelijke bijdrage hopelijk weer eerder aan de beurt voor ondersteuning.

Voor mensen met lage inkomens zal de bijdrage niet stijgen. De kosten voor de eigen bijdrage gaan pas stijgen voor huishoudens met een inkomen boven 185 procent van het sociaal minimum. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Er gaat wel een maximum gelden van waarschijnlijk € 255 per maand.

Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning, die de gemeente uitvoert.

Extra geld voor de Wmo

Als de plannen doorgaan, krijgen gemeenten per januari 2026 110 miljoen euro per jaar extra voor Wmo-voorzieningen. Door een minder groot beroep op huishoudelijke hulp komt er meer geld beschikbaar voor overige voorzieningen en hulpmiddelen, zoals aanpassingen in huis, een traplift of dagbesteding voor ouderen.

Gemeenten kunnen naast de wettelijke bepalingen zelf regelingen invoeren. Zo is het dat in Amsterdam dagbesteding en aanvullende individuele ondersteuning uitgezonderd zijn van de eigen bijdrage.