Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet de stem van de mantelzorger hoort. MantelzorgNL geeft de politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma’s.

In hun brief aan de programmacommissie staat: “Het is duidelijk dat van de burgers wordt verwacht dat ze steeds meer voor elkaar gaan zorgen. Hoe maken we dat zorgen voor elkaar mogelijk, zodanig dat het zich voegt in het eigen leven en het leven niet overneemt? Door als politiek vooraf keuzes te maken en regeldruk te verminderen. Door mantelzorg te erkennen als fact of life. En door ruimschoots te investeren in preventie van overbelasting en een adempauze voor de mantelzorger door te voorzien in goede dagbesteding voor de zorgvrager.”

Lees hier de volledige brief met de inbreng van MantelzorgNL voor de verkiezingsprogramma’s.