Steeds meer mensen krijgen vroeg of laat de ziekte dementie. De kans is één op vijf, waarbij vrouwen meer kans hebben dan mannen. Ongeveer 68 procent van mensen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door een familielid en/of mensen in de omgeving.

In Nieuw-West is vanaf vrijdag 5 april een gratis inloop voor mensen met dementie. Elke vrijdagochtend kunnen bewoners met geheugenproblemen, waaronder beginnende dementie, deelnemen aan activiteiten die de zintuigen prikkelen. Nieuw daarbij is de betrokkenheid van de mantelzorger. Zij kunnen praten met anderen die hetzelfde meemaken. In een ontspannen setting, zoals op de Stadsboerderij, waar ook professionals zijn die informatie kunnen geven. Professionals van onder anders Markant, Combiwel, Cordaan of het Buurtteam. Bijvoorbeeld over financiële ondersteuning de mantelzorger of hoe om te gaan met levend verlies. Zulke gesprekken ontstaan in een groene omgeving vanzelf.

De Stadsboerderij is de perfecte plek. Het is een oase van groen en rust met genoeg om de zintuigen te prikkelen. Het is een moment om samen iets leuks te doen. Het is belangrijk dat de relatie niet alleen om zorgen draait, maar ook om samen genieten.

Vanaf vrijdag 5 april kan je een kijkje nemen bij de inloop op de Stadsboerderij Osdorp aan de Botteskerksingel 30b. Daarna is er iedere volgende vrijdag een open inloop. Van 10.00 tot 12.30 uur. Wil je meer weten of het programma en hoe je kunt deelnemen? Neem contact op met Wasilis Psathas van Combiwel Buurtwerk: w.psathas@combiwel.nl  06 2357 7458.

Lees hier een interview met Wasilis Psathas en Anita Wevers van Markant over de open inloop.

Inloop voor mensen met dementie