Op 15 juni wordt er internationaal aandacht besteed aan ouderenmishandeling. Vaak gebeurt dat door een naaste, die dit gedrag zelf ook niet goedkeurt. Maar soms groeit de zorg voor een ouder(e), een mantelzorger zodanig boven het hoofd, dat de zorg kan ontsporen, Denk aan geestelijke of lichamelijke mishandeling.

Door personeelstekorten in de zorg is de druk op mantelzorgers toegenomen. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aankunnen, lopen ze het risico te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan dan gauw omslaan.

Overbelasting
Bij ontspoorde mantelzorg is geen sprake van kwade opzet. Vaak was er eerst een goede zorgrelatie. Door overbelasting van de mantelzorger, onkunde of onmacht slaat deze zorg om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Dit is een proces dat zich doorgaans geleidelijk voltrekt. Voorbeelden van ontspoorde mantelzorg zijn bijvoorbeeld: een man die zijn dementerende echtgenote vastbindt als hij het huis verlaat om boodschappen te doen, of de ouders die hun zieke zoon op een spiraal zonder matras laten slapen omdat hij elke keer weer in bed plast. Vaak gaat het om schrijnende situaties, waarbij de mantelzorger van alles heeft geprobeerd en geen andere oplossing meer ziet.

Zoek op tijd hulp!
Loop je zelf tegen je grenzen aan, weet dan dat er hulp is. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Bel 020 886 88 00.