Tot 1 januari kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je pakket aanpassen. Als je voor iemand mantelzorgt, dan is het goed te weten dat sommige verzekeraars vergoedingen hebben in de aanvullende verzekering voor een mantelzorgmakelaar, vervangende zorg of cursussen.

Veel mensen zien op tegen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Toch is het een fluitje van een cent. Je kunt via de website of klantenservice van je huidige zorgverzekeraar eenvoudig en zonder opgaaf van reden opzeggen. Dat kan uiterlijk 31 december 2023. Weet je nog niet precies naar welke zorgverzekeraar je wilt overstappen? Geen stress: je hebt na je opzegging tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Die gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. 

Overstappen hoeft natuurlijk niet, het is een vrije keuze. Stap alleen over als je niet tevreden bent of wanner het je een voordeel biedt. Bijvoorbeeld wanneer een andere verzekering een lagere premie heeft, of wanneer een andere aanvullende verzekering (meer) vergoeding biedt voor zorg die je nodig hebt of wilt verzekeren. Of wanneer de zorgverzekeraar het komende jaar geen contract afsluit met de zorgaanbieder(s) van wie je nu gebruik maakt.
Heb je langdurige afspraken met je zorgverzekering, bijvoorbeeld toestemming voor een bepaalde behandeling die het jaar overstijgt, dan is het verstandiger om te blijven zitten waar je zit.
 

Kun je gebruik maken van een collectieve verzekering via je werkgever of een andere organisatie? Weet dan dat je geen korting meer krijgt op de basisverzekering. De korting op de aanvullende verzekering in een collectief blijft wel bestaan. Ook kunnen zorgverzekeraars extra zorginhoudelijke afspraken maken voor collectief verzekerden. 

De basisverzekering 2024 

 • De maandpremie voor de basisverzekering stijgt in 2024 gemiddeld met 9 euro en kost volgend jaar gemiddeld 147 euro per maand.  
 • De inhoud van de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk (wettelijk). Toch is de hoogte van de premie niet bij alle zorgverzekeraars gelijk. Iedere zorgverzekeraar berekent namelijk een andere premie. Dit komt doordat elke zorgverzekeraar andere (prijs)afspraken maakt met de zorgaanbieders. 
 • Het eigen risico blijft in 2024 gelijk: 385 euro per verzekerde per jaar. 
 • De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250 euro per jaar. 
 • Een toevoeging aan het basispakket 2024 is:
  Ouderen die vaak vallen of veel risico lopen om te vallen, kunnen vanuit de basisverzekering hulp krijgen om dit zoveel mogelijk te voorkomen (beweeginterventie).  

Zorgverzekering via de gemeente
Wist je dat gemeente Amsterdam een collectieve zorgverzekering biedt aan mensen met een laag inkomen? Hierbij krijg je de goedkoopste aanvullende verzekering gratis of korting op de twee duurdere pakketten.
Ga hier naar de pagina van gemeente Amsterdam over de collectieve verzekering
 

Eigen risico en eigen bijdrage: wat is het verschil?
Als je zorg nodig hebt die door de basisverzekering wordt gedekt, dan betaal je een deel van de kosten zelf totdat je eigen risico op is (385 euro per jaar). Pas daarna vergoedt de zorgverzekeraar álle kosten. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts.
Voor de aanvullende verzekering geldt dat de verzekeraar een eigen bijdrage kan vragen voor bepaalde zorg. Dit moet dan in de voorwaarden staan. 

Je kunt vrijwillig je eigen risico verhogen tot maximaal 885 euro per jaar. Dan betaal je dus de eerste 885 euro zelf. Als tegenprestatie betaal je minder premie. Doe dit alleen als je geen of weinig zorgkosten verwacht of wanneer je spaargeld hebt om het verhoogde eigen risico zelf te betalen.

Voor sommige zorg, hulpmiddelen en medicijnen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Ofwel: je betaalt een deel van deze kosten zelf.
Voor zorg in de aanvullende verzekering geldt geen wettelijke eigen bijdrage, maar soms kan een verzekeraar wel een eigen bijdrage vragen. Dit vind je terug in de voorwaarden.
 

Wanneer bepaalde zorg onder het eigen risico valt, maar er ook een wettelijke eigen bijdrage geldt: 

 • Je betaalt eerst de eigen bijdrage. 
 • Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het verplicht eigen risico. 
 • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als je dat hebt). 
 • Het bedrag dat dan overblijft betaalt de zorgverzekeraar. 

Zorgtoeslag
In 2024 gaat de zorgtoeslag omlaag. In 2024 is de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden € 123,- en voor gezinnen € 236,- per maand.   

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de zorgpremie die je moet betalen. Je kan hiervoor in aanmerking komen als je minder dan € 37.496 per jaar verdient. Heb je een toeslagpartner, dan mag het inkomen van jullie samen niet meer dan € 47.368 zijn. 

Zorgtoeslag krijg je niet automatisch. Je moet dit zelf aanvragen bij de belastingdienst.
Lees hier hoe dat werkt

Heb je al zorgtoeslag, dan kun je in Mijn Toeslagen zien hoeveel toeslag je volgend jaar krijgt. Is je inkomen veranderd? Geef dit dan in dit portaal door. Zo voorkom je dat je te veel toeslag krijgt en dit later moet terugbetalen. Of juist dat je te weinig toeslag ontvangt. 

Aanvullende verzekering
De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Of je je daarnaast aanvullend wilt verzekeren, is een vrije keuze. Zorgverzekeraars bepalen zelf de pakketten, vergoedingen en premie van de aanvullende verzekeringen die zij aanbieden. Hierin zitten grote verschillen. Zowel in premie als in vergoedingen. Het is dus van belang dat je op een rijtje zet welke zorg je (mogelijk) nodig hebt en waarvoor je je wilt verzekeren. Heb je geen bril? Dan hoeft dat niet in je aanvullende verzekering. Wil je een aanvullende verzekering voor tandartskosten? Maak je gebruik van fysiotherapie? Alles is mogelijk, maar overal hangt een prijskaartje aan. 

Bij vergoedingen uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Wel geldt meestal een maximum vergoeding per onderdeel. 

Vergoedingen voor mantelzorg in de aanvullende verzekering
In het basispakket zitten géén vergoedingen voor mantelzorgers. Een aantal van de bijna 40 zorgverzekeraars – dus niet allemaal – biedt wel vergoedingen voor mantelzorgers in de aanvullende verzekering. Het gaat om: 

 • Vervangende zorg (respijtzorg, logeeropvang) 
  Kun je tijdelijk niet voor je naaste zorgen, heb je een adempauze nodig of wil je op vakantie? Er zijn mogelijkheden om je taken tijdelijk te laten overnemen. Dit heet respijtzorg. Verschillende zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding aan van de kosten voor respijtzorg.
  Let op: Deze vergoedingen en het aantal dagen dat wordt vergoed, verschilt sterk per verzekeraar.
 • Mantelzorgmakelaar 
  Een mantelzorgmakelaar kan regelwerk uit handen nemen. De kosten voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar worden tot een bepaald bedrag vergoed.
 • Tijdelijke huishoudelijke hulp in acute gevallen
 • Cursussen of coaching 
  Vergoeding voor betaalde cursussen of coaching om mantelzorgers te ondersteunen.

Andere zaken in de aanvullende verzekeringen die interessant kunnen zijn als je voor een naaste zorgt: 

 • Overnachtingen gerelateerd aan ziekenbezoek voor patiënt zelf of familie, vaak voor familie die op hetzelfde adres wonen. 
 • Reiskosten ziekenbezoek, vaak bij ziekenhuisopname vanaf een bepaalde duur. Soms alleen voor familie woonachtig op hetzelfde adres of voor bezoeken van een ziek kind. 
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van de ouders, vanaf een bepaalde opnameduur en tot een bepaalde leeftijd van de kinderen. 
 • Instructies ergotherapie voor mantelzorgers. 
 • Lidmaatschap patiëntenverenigingen. 

Is een aanvullende verzekering voor mantelzorg-vergoedingen nodig?
Je aanvullend verzekeren voor mantelzorgondersteuning zoals hierboven beschreven is niet altijd nodig. Dat hangt af van jouw wensen en van wat er op een andere manier vergoed kan worden. 

 • Sluit alleen een aanvullende verzekering met mantelzorgvergoedingen af als je zeker weet dat je er gebruik van gaat maken. 
 • Kijk goed naar de voorwaarden voor vervangende mantelzorg. Deze kunnen erg verschillen per verzekeraar. Je hebt niet altijd vrije keuze voor de soort opvang of de aanbieder. Soms heb je vooraf toestemming nodig van de verzekeraar. En soms moeten zowel de zorgvrager als de mantelzorger verzekerd zijn voor respijtzorg. Allemaal aspecten om goed op te letten bij je overweging. 
 • Heeft jouw zorgvrager een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kom je niet in aanmerking voor vergoeding van respijtzorg vanuit de zorgverzekering. 
 • Heeft jouw zorgvrager recht op respijtzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Ook dan om je niet in aanmerking voor vergoeding van respijtzorg vanuit de zorgverzekering. 
 • Is een betaalde cursus nodig? Markant heeft een groot aanbod aan trainingen, bijeenkomsten en cursussen om mantelzorgers te ondersteunen. Helemaal gratis.
 • Een mantelzorgmakelaar kan veel regeltaken uit handen nemen en weet de weg. Dat kan heel handig zijn. Weet wel dat je veel dingen eenvoudig zelf kan regelen en gratis hulp en advies kan krijgen bij verschillende instanties. Bijvoorbeeld het Buurtteam in Amsterdam, organisaties voor mantelzorgondersteuning als Markant of specifieke organisaties en verenigingen zoals Per Saldo (voor persoonsgebonden budget, pgb). 
 • Zorg je voor een naaste met dementie, dan heb je recht op een casemanager en heb je in veel gevallen geen mantelzorgmakelaar nodig. De casemanager weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en helpen bij het maken van keuzes. Deze hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Hulp bij het kiezen
Op internet vind je kieswijzers om je te helpen bij je keuze voor je zorgverzekering. Let op: deze zijn nooit onafhankelijk. Je kunt hier wel goed verzekeringen vergelijken.

Lang niet alle kieswijzers hebben de optie om vergoedingen voor mantelzorg mee te nemen in de selectie. Op Zorgwijzer staat een handige tool waarmee je per zorgverzekeraar kunt opzoeken of ze vergoedingen voor mantelzorgers bieden in de aanvullende verzekering, inclusief de premies. 

Op 13 december om 19.30 uur geven we online voorlichting aan mantelzorgers over de zorgverzekering. Meld je aan

 

Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld, maar we claimen niet compleet te zijn en je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie.