Wijkverpleegkundigen die indicaties afgeven, mogen dat vanaf 15 mei voor een langere periode doen. Zij kunnen aan budgethouders een indicatie voor 2 tot 5 jaar afgeven, wanneer de zorgvraag stabiel is en de nodige verpleging en/of verzorging chronisch is. Het gaat hier om volwassenen met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Budgethouders hoeven hierdoor minder vaak opnieuw een indicatie en machtiging aan te vragen voor het ontvangen van hun verpleging en verzorging. Dat scheelt administratieve rompslomp én geeft budgethouders van een Zvw-pgb meer zekerheid. Wijkverpleegkundigen kunnen de indicaties voor een langere periode afgeven, waarna zorgverzekeraars de indicatie beoordelen en toekennen aan de budgethouder. De langere indicatieduur is bedoeld voor budgethouders die langer dan twee jaar stabiel dezelfde zorg nodig zullen hebben. Gedurende de looptijd evalueert de indicerend wijkverpleegkundige samen met de budgethouder regelmatig of de zorgbehoefte nog passend is bij de geldende indicatie.

Kinderen met een intensieve zorgvraag vallen niet onder de nieuwe werkwijze.

Samenwerking
Deze wijziging is tot stand gekomen na overleg tussen minister Conny Helder (Langdurige zorg en Sport), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Minister Helder: “Budgethouders ervaren onnodig onzekerheid en frustratie als zij telkens opnieuw moeten aantonen dat zij vanwege hun beperking of chronische ziekte een zorgbehoefte hebben. Een langdurige vraag naar zorg moet simpelweg leiden tot een langere indicatieduur. Dit scheelt administratieve lasten maar vooral veel leed. Daarom zet ik in op lange beschikkingen waar dat kan, en kortere beschikkingen waar dat noodzakelijk is. Zo krijgen mensen rust, zekerheid en de juiste zorg.”

Aanvragen
Pgb-houders kunnen de verlengde toekenning vanaf 15 mei 2023 aanvragen bij de zorgverzekeraar. Dat kan met het reguliere Zvw-pgb aanvraagformulier. Je kan de nieuwe aanvraag pas doen wanneer de lopende indicatie afloopt.