Wil je als mantelzorger op vakantie? Weet dan dat je ook daarvoor logeeropvang kan aanvragen voor degene voor wie je zorgt. Daar hoef je niet mee te wachten tot je vakantieplannen concreet zijn. Lees hier hoe het werkt.

Logeeropvang is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg: de zorg voor je naaste wordt tijdelijk overgenomen, zodat je als mantelzorger af en toe vrijaf hebt. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Logeerzorg houdt in dat een zorgvragers tijdelijk ergens komt logeren, omdat hun mantelzorger even niet voor ze kan zorgen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek is of een operatie moet ondergaan. Maar ook als de mantelzorger van een welverdiende vakantie wil genieten om bij te tanken.

Hoe je logeeropvang regelt en hoe het wordt gefinancierd, hangt af van je indicatie.

Respijtzorg en logeeropvang via de Wmo

Respijtzorg is een voorziening van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente beslist of je daar recht op hebt. Dit proces kan een aantal weken duren. Het is daarom belangrijk dat je op tijd een aanvraag doet. Voor kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kan logeeropvang in een instelling worden gefinancierd uit de Jeugdwet. Ook hiervoor doe je een aanvraag bij de gemeente.

Als je een positief besluit hebt voor respijtzorg vanuit de Wmo, kan de zorgvrager maximaal 36 etmalen per jaar gebruik maken van logeeropvang. Dat kan voor een aantal aaneengesloten dagen zijn, maar ook voor losse nachten (maximaal 3x in een week).

Aanvragen
Voor de logeeropvang moet de aanvrager 18+ zijn en in wonen in de gemeente waar je staat ingeschreven. De aanvrager heeft langdurig en veel hulp nodig vanwege een lichamelijke beperking of ziekte of vanwege psychische problemen.

Je kunt een verzoek aanmelden via meerdere kanalen.

  1. Heb je al een zorgaanbieder, dan kunnen je via hen een aanvraag doen.
  2. Je kunt een zorgaanbieder voor de logeeropvang kiezen uit deze lijst van de gemeente en bij hen een aanvraag doen.
  3. Krijg je hulp via het Buurtteam, dan kun je bij je contactpersoon een aanvraag doen. Ook als je nog niet eerder te maken hebt gehad met het Buurtteam of geen zorgaanbieder hebt, kun je daar terecht. Je vindt hier de adressen en contactgegevens van de Buurtteams.

De zorgaanbieder of de contactpersoon van het Buurtteam gaat in gesprek met de zorgvrager en de mantelzorger. Dat kan 1 gesprek zijn, of meerdere gesprekken. In dit gesprek stelt de zorgaanbieder of buurteammedewerker vast op welke ondersteuning je recht hebt en of je recht hebt op respijtzorg. Zo ja, dan vraagt de zorgaanbieder/buurtteam de indicatie hiervoor aan. Na behandeling, krijg je een positief of negatief besluit van de gemeente. Let op: de doorlooptijd voor een indicatie voor logeeropvang is 7-8 weken.

Kom je er niet uit met de zorgaanbieder of het Buurtteam, dan kun je een gesprek aanvragen bij het Argonaut Advies (voorheen: IAB, Indicatieadviesbureau Amsterdam)

Vind je het lastig om de aanvraag alleen te doen? Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Ook is het mogelijk om (gratis) de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.

Verlengen
Een besluit is 1 jaar geldig. We raden je daarom aan om al een aanvraag te doen als je denkt dat je in het komende jaar gebruik zou willen maken van deze mogelijkheid. Dan loopt je niet het risico dat er nog geen besluit is genomen op het moment dat je weg moet of wilt. Je kunt de indicatie elk jaar laten verlengen. Een besluit van de gemeente voor logeeropvang is 1 jaar geldig. Na een jaar kun je de indicatie weer voor 1 jaar laten verlengen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je dit op tijd doet. Op deze site van de gemeente staat precies hoe het aanvragen van verlenging in zijn werk gaat en bij wie je moet zijn. Heb je een Wmo-aanvraag voor logeeropvang gedaan en wordt deze afgewezen, dan kun je bezwaar aantekenen.

Kosten
Voor de Wmo geldt de eigen bijdrage van € 19,-, maar verder zijn er geen kosten verbonden aan de logeeropvang als je in bezit bent van een toegekend besluit. Wel kan er een eigen bijdrage gelden bij de logeeropvang. Bijvoorbeeld voor activiteiten.

Klik hier voor informatie over dit onderwerp op de site van gemeente Amsterdam

Respijtzorg en logeeropvang via de Wlz

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mantelzorgers van mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
Je komt niet in aanmerking voor respijtzorg als je een indicatie hebt via de Wet langdurige zorg (Wlz) en meer dan 3 dagen per week in een instelling verblijft.

De aanvraag voor respijtzorg vanuit de Wlz, verloopt via het Zorgkantoor.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk als dit in je aanvullende verzekering zit.

Respijtzorg en logeeropvang met een pgb

Ook met een pgb kun je logeeropvang regelen. Als je een persoonsgebonden budget hebt (vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of Jeugdwet), dan betaal je de logeeropvang uit dit budget. Let wel: je moet al een pgb bezitten. Je kunt niet speciaal voor logeeropvang een pgb aanvragen. Je moet hiervoor wel toestemming hebben of aan voorwaarden voldoen. Dus check vooraf bij de gemeente (Wmo, Jeugdwet), het Zorgkantoor (Wlz) of je zorgverzekeraar.

Logeeropvang regelen in Weesp, Diemen of Duivendrecht

Inwoners van Weesp kunnen terecht bij het Sociaal Loket Weesp. Dat kan telefonisch of je maakt een afspraak om naar het loket toe te gaan. Je kunt ook contact opnemen met de Wmo-helpdesk van Weesp, via tel 0800 06 43.

Voor Diemen doe je een aanvraag bij het Wmo-loket via een mail naar wmo@diemen.nl. Zie voor meer info de website van de gemeente Diemen.
Voor het vragen over zorg of ondersteuning in de gemeente Ouder-Amstel (Duivendrecht) kun je terecht bij het Zorgadviespunt (ZAP), telefoon (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur), e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl. Het ZAP heeft ook een inloopspreekuur op donderdag van 10.00-11.00 uur in het Dorpshuis.

In Diemen, Duivendrecht vraag je verlenging aan bij het Wmo-loket in je gemeente.

 

Logeerhuis Tolstraat in Amsterdam
Markant is een van de initiatiefnemers geweest van Logeerhuis Tolstraat75 in Amsterdam-Zuid, dat nu zelfstandig opereert. Dit logeerhuis neemt de zorg van een mantelzorger over. De zorgvrager krijgt de zorg zoals thuis en dat in een omgeving die veel weg heeft van een fijn hotel. Met een Wmo-indicatie voor logeeropvang wordt het verblijf vergoed en betaal je alleen een eigen bijdrage voor maaltijden en activiteiten. Zie voor meer informatie logeerhuizenamsterdam.nl