Wil je als mantelzorger op vakantie? Weet dan dat je ook daarvoor logeeropvang kan aanvragen voor degene voor wie je zorgt. Daar hoef je niet mee te wachten tot je vakantieplannen concreet zijn. Lees hier hoe het werkt.

Logeeropvang, of respijtzorg, is er voor zorgvragers die tijdelijk ergens moeten logeren, omdat hun mantelzorger even niet voor ze kan zorgen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek is of een operatie moet ondergaan. Maar ook als de mantelzorger van een welverdiende vakantie wil genieten om bij te tanken. Als je een positief besluit hebt voor respijtzorg, kan de zorgvrager maximaal 36 etmalen per jaar naar de logeeropvang komen. Dat kan voor een aantal aaneengesloten dagen zijn, maar ook voor losse nachten (maximaal 3x in een week).

Doe op tijd een aanvraag
Respijtzorg is een voorziening van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente beslist of je daar recht op hebt. Dit proces kan een aantal weken duren. Het is daarom belangrijk dat je op tijd een aanvraag doet. Een besluit is 1 jaar geldig. We raden je daarom aan om al een aanvraag te doen als je denkt dat je in het komende jaar gebruik zou willen maken van deze mogelijkheid. Dan loopt je niet het risico dat er nog geen besluit is genomen op het moment dat je weg moet of wilt. Je kunt de indicatie elk jaar laten verlengen.

Voorwaarden voor logeeropvang
Voor de logeeropvang moet de aanvrager 18+ zijn en in Amsterdam (ofwel: in de gemeente waar je een aanvraag doet) staan ingeschreven. De aanvrager heeft langdurig en veel hulp nodig vanwege een lichamelijke beperking of ziekte of vanwege psychische problemen.
Je komt niet in aanmerking voor respijtzorg als je een indicatie hebt via de Wet langdurige zorg (Wlz) en meer dan 3 dagen per week in een instelling verblijft.

Waar en hoe aanvragen in Amsterdam
Je kunt een verzoek aanmelden via meerdere kanalen (voor pgb, zie volgende kopje):

  1. Heb je al een zorgaanbieder, dan kunnen je via hen een aanvraag doen.
  2. Je kunt een zorgaanbieder voor de logeeropvang kiezen uit deze lijst van de gemeente en bij hen een aanvraag doen.
  3. Krijg je hulp via het Buurtteam, dan kun je bij je contactpersoon een aanvraag doen. Ook als je nog niet eerder te maken hebt gehad met het Buurtteam of geen zorgaanbieder hebt, kun je daar terecht. Je vindt hier de adressen en contactgegevens van de Buurtteams.

De zorgaanbieder of de contactpersoon/medewerker van het Buurtteam gaat in gesprek met de zorgvrager en de mantelzorger. Dat kan 1 gesprek zijn, of meerdere gesprekken. In dit gesprek stelt de zorgaanbieder of Buurteam-medewerker vast op welke ondersteuning je recht hebt en of je recht hebt op respijtzorg. Zo ja, dan vraagt de zorgaanbieder/buurtteam de indicatie hiervoor aan. Na behandeling, krijg je een positief of negatief besluit van de gemeente.

Kom je er niet uit met de zorgaanbieder of het Buurtteam, dan kun je een gesprek aanvragen bij het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB).

Vind je het lastig om de aanvraag alleen te doen? Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Ook is het mogelijk om (gratis) de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.

Logeeropvang via een persoonsgebonden budget
Wil je logeeropvang zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb) of regel je je zorg al zelf via een pgb? Ook dan moet je deze wens voor ondersteuning bespreken met het Buurtteam of je zorgaanbieder. Deze vraagt daarover advies aan bij het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB). Er volgt dan een gesprek met het IAB om te bepalen of je recht hebt op logeeropvang. Na goedkeuring van de gemeente, kun je de logeeropvang vervolgens zelf regelen via de bestaande zorgaanbieder of een aanbieder waar je de logeeropvang wilt inkopen. De kosten betaal je uit het pgb.

Let op: de doorlooptijd voor een indicatie voor logeeropvang is 7-8 weken. Verlenging duurt circa 6 weken. Het is dus verstandig om de indicatie voor logeeropvang heel tijdig te regelen als je weet dat je daar vroeg of laat gebruik van wilt of moet maken. En vergeet niet jaarlijks de verlenging te regelen.

Logeeropvang regelen in Weesp, Diemen of Duivendrecht
Inwoners van Weesp kunnen zich melden bij het Sociaal Loket Weesp. Dat kan telefonisch of je maakt een afspraak om naar het loket te komen. Je kunt ook contact opnemen met de Wmo helpdesk van Weesp, via tel 0800 06 43.

Voor Diemen doe je een aanvraag bij het Wmo-loket via een mail naar wmo@diemen.nl Zie voor meer info de website van de gemeente Diemen.
Voor het aanvragen van zorg of ondersteuning in de gemeente Ouder-Amstel (Duivendrecht) kun je terecht bij het Zorgadviespunt (ZAP), telefoon (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur). Of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

Verlenging van het besluit
Een besluit van de gemeente voor logeeropvang is 1 jaar geldig. Na een jaar kun je verlenging aanvragen voor weer 1 jaar. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je dit op tijd doet. De aanvraag verlengen begint weer bij de zorgaanbieder of het Buurtteam. Of in geval van een pgb: bij het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB).

Ben je het niet eens met het besluit, bijvoorbeeld omdat je aanvraag voor logeeropvang wordt afgewezen, dan kun je bezwaar aantekenen. Het maakt niet uit of je een aanvraag voor een pgb voor logeeropvang hebt aangevraagd of via de zorgaanbieder/buurtteam.

In het geval van Diemen, Duivendrecht en Weesp: vraag verlenging aan bij het WMO-loket in je gemeente.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan logeeropvang, als je in bezit bent van een toegekend besluit. Wel kan er een eigen bijdrage gelden bij een logeeropvanglocatie.

Als je een persoonsgebonden budget hebt, dan betaal je de logeeropvang uit dit budget.

Klik hier voor informatie over dit onderwerp op de site van gemeente Amsterdam