De rol van de mantelzorger wordt steeds belangrijker omdat het aanbod van professionele zorg schaarser wordt. Professionele zorgverleners kunnen mantelzorgers meer bij eventuele behandelingen betrekken. “De zorgverlener moet rekening houden met behoeften van zowel de patiënt als van de mantelzorger”, zegt Heidi Wintels, projectmanager bij Markant.

Je geeft mantelzorg als je langdurig en/of intensieve hulp biedt aan iemand waarmee je een sociale relatie hebt, zoals een partner, ouder of kind. Als diegene ziek wordt ontstaat er ook een verzorgende relatie. De zorgvrager wordt dan afhankelijk van de mantelzorger. Heidi Wintels probeert het contact tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers te versterken: “Het grootste deel van het leven van de patiënt speelt zich af met mantelzorgers. Goede samenwerking tussen zorgverlener, mantelzorger en patiënt is belangrijk voor het onderling vertrouwen.’’

Werk & mantelzorg
In een een recent onderzoek van ABN-AMRO komt naar voren dat meer druk op mantelzorg ook een zorg voor werkgever is. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stijgt het aantal zorgbehoevende 75-plussers met wel 70 procent tot 2040. Het aantal mogelijke mantelzorgers veel minder toe, namelijk nog geen 7 procent. Hierdoor verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de extra benodigde mantelzorg voor een groot deel bij werkenden terecht zal komen. Op dit moment combineren 1,8 miljoen mensen werk en mantelzorg. In 2040 zijn dit waarschijnlijk 2,1 miljoen mensen. Werkgevers dienen mantelzorgers daarom te ontzien met flexibele roosters, een zorgverlofregeling en meer waardering.

Mantelzorger wordt steeds belangrijker
Het aanbod van professionele zorg wordt minder en daardoor wordt de rol van de mantelzorger steeds belangrijker. Zorgvragers blijven langer zelfstandig wonen en kunnen minder snel terecht. Ze hebben daardoor meer thuiszorg en zorg van hun naasten nodig. Professionele zorgverleners zullen hun schaarse tijd de komende jaren meer moeten verdelen.

Mantelzorgers kunnen door professionele zorgverleners meer bij eventuele behandelingen betrokken worden om samen zorg te verlenen. “De zorgverlener moet rekening houden met behoeften van zowel de patiënt als van de mantelzorger”, zegt Heidi Wintels, projectmanager bij Markant. In haar werk probeert Wintels het contact tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers te versterken: “Het grootste deel van het leven van de patiënt speelt zich af met mantelzorgers. Goede samenwerking tussen zorgverlener, mantelzorger en patiënt is belangrijk voor het onderling vertrouwen.’’

Overbelasting
Op dit moment is bijna een op de tien mantelzorgers overbelast, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Voor werkende mantelzorgers is mantelzorg en werk soms lastig te combineren, ruim een kwart van de werkende mantelzorgers moeite met de combinatie blijkt uit een enquête van het SCP. Van de werkende mantelzorgers die intensief zorgen heeft een op de drie moeite met de combinatie van werk en mantelzorg.  Intensieve mantelzorgers melden zich vaker ziek en lopen grotere kans op langdurig verzuim. Ook nemen ze vaker vakantiedagen of verlof op.

Training Werk & mantelzorg combineren
Combineer jij mantelzorgtaken met een baan? In de webinar Werk & mantelzorg combineren op dinsdag 9 april leer je de balans te vinden tussen werken en zorgen. De webinar is gratis voor Amsterdammers die de zorg voor een naaste combineren met een betaalde baan.
Meer informatie en aanmelden.