Uit onderzoek onder 1000 actieve mantelzorgers, gericht op het verbeteren van de positie van mantelzorgers en senioren, blijkt dat de overheid een dikke onvoldoende krijgt. Het Nationaal Mantelzorgonderzoek werd uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de het lectoraat Relationele Zorg van de Haagse Hogeschool.

In 2022 voelde 47% van de mantelzorgers zich niet gesteund door de overheid. Dit percentage is in 2023 gestegen naar 78%. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over de financiële vergoedingen en een gebrek aan kennis over waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. De bekendheid met de financieringsmogelijkheden laag blijft en dat is jammer, aangezien ze mantelzorgers kunnen ondersteunen in hun taken.

Het onderzoek benadrukt de noodzaak, dat er meer duidelijkheid en toegankelijkheid komt over de beschikbare regelingen en financiële ondersteuning, en dat er betere voorlichting wordt aangeboden om mantelzorgers te helpen bij het vervullen van hun taken.

Maar liefst 71% van de ondervraagden heeft behoefte aan betere voorlichting en aan online trainingen voor mantelzorgers. Heb jij ook behoefte aan een training of workshop en mantelzorg je in Amsterdam? Markant heeft een breed aanbod voor mantelzorgers. Kijk hiervoor in de agenda.

Lees hier het volledige onderzoek.