Ondersteuning voor mantelzorgers in Amsterdam

Markant
Markant ondersteunt mantelzorgers in Amsterdam. We informeren, adviseren en organiseren activiteiten, cursussen en bijeenkomsten met praktische informatie en tips om beter met uw situatie om te gaan. Daarnaast zet Markant vrijwilligers in die uw zorgtaken – gedeeltelijk – een paar uur per week kunnen overnemen. Alle hulp en ondersteuning van Markant is gratis.
Ook adviseert Markant de gemeente op het terrein van mantelzorg. En werken we aan meer bewustwording bij professionals die in hun werk met mantelzorgers te maken hebben.

Veel van onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door of doen wij in opdracht van de gemeente Amsterdam en/of de stadsdelen. Verder werken wij nauw samen met de door de gemeente ingestelde Buurtteams en met maatschappelijke organisaties in de stad.

Dit doet Markant voor u
Onze opdrachtgevers
Onze samenwerkingspartners

Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een pagina op haar website met alle relevante informatie voor mantelzorgers. Daar kunt u vinden welke gemeentelijke voorzieningen en regelingen er zijn voor mantelzorgers. Maar ook wijst de site de weg waar u moet zijn met andere vragen. In Amsterdam zijn er sinds 2021 Buurtteams om hulp en advies dichter bij de bewoners te brengen. Ook is er een Sociaal Loket waar u met vragen naar toe kunt.

Website over mantelzorg van de gemeente Amsterdam

Buurtteams Amsterdam
Het buurtteam is een plek in de buurt waar u naartoe kunt met uw vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Elk stadsdeel heeft meerdere buurtteams. Bij de buurtteams kunt u ook terecht met vragen rondom mantelzorg, maar ook met andere zorgvragen over bijvoorbeeld (langer) zelfstandig thuis wonen en aangepast vervoer.

Website Buurtteam Amsterdam
Vind een Buurtteam in uw buurt
Download: folder Buurtteam Amsterdam.

Sociaal Loket
Elk stadsdeel heeft een Sociaal Loket waar u terecht kan voor vragen rondom zorg. Het loket geeft gratis informatie, advies en ondersteuning. Het doel van het loket is u zo te helpen dat u weer zelfstandig verder kunt. U kunt hier van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur binnenlopen. Vanwege de coronamaatregelen kunt u momenteel alleen op afspraak komen.
Bel voor het maken van een afspraak of een telefonisch consult: 020 255 2916.

Sociaal Loket
Online afspraak maken bij het Sociaal Loket

Mantelzorgconsulenten Amsterdam
Veel stadsdelen hebben een mantelzorgconsulent. Zij hebben kennis over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers en kennen de mogelijkheden van aanbod in uw buurt. U kunt ook bij hen terecht voor het regelen van praktische zaken, zoals vervoer en dagbesteding. Of hulp krijgen bij het organiseren van financiën en administratie op het gebied van mantelzorg.

Vind de Mantelzorgconsulent in uw stadsdeel