Uit een recent onderzoek van Actiz blijkt wat we allemaal wel weten: het toenemende tekort aan wijkverpleging betekent meer druk op mantelzorg. Voor veel mensen die wijkverpleging nodig hebben, is dit niet beschikbaar of ze krijgen minder uren. De niet-verleende zorg moet wel worden opgevangen en komt veelal op mantelzorgers neer.

Lees meer op de site van MantelzorgNl. Daar vind je ook het onderzoek van Actiz.