Als jij, of degene voor wie je zorgt, te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar boven kunnen komen.

Als je thuis wilt blijven
Veel mensen willen de laatste levensfase graag thuis doorbrengen, alleen of verzorgd door de partner, familie en/of vrienden (mantelzorgers). Naast de hulp van de professionele zorg is er vaak meer ondersteuning nodig. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) kunnen die ondersteuning bieden. VPTZ-Amsterdam/Diemen zet vrijwilligers in bij je thuis en in een aantal verpleeghuizen. Daarnaast bieden wij informatie en advies.

Wacht niet te lang met het vragen om hulp. Bel of mail ons.
T. 020 – 886 88 00
E. vptzamsterdam@markant.org

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn er voor jou en jouw naasten. Jouw wensen vormen het uitgangspunt voor de geboden hulp. De vrijwilliger kan de taak van de mantelzorger tijdelijk overnemen zodat hij of zij een paar uurtjes voor zichzelf heeft.

Vrijwilligers geven praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die kunnen geven: aanwezig zijn, gezelschap houden of samen een activiteit ondernemen. Het uitvoeren van medische, verpleegkundige en huishoudelijke taken doen zij niet. Dit is het werk van de professionele zorg.

Onze vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week komen. Dat kan overdag, ’s avonds ’s nachts en in het weekend. In principe hou je dezelfde vrijwilliger(s), zolang het nodig is. De vrijwilligers hebben een intensieve training gevolgd, krijgen regelmatig bijscholing en worden tijdens hun inzet begeleid.

Informatie & advies
De coördinatoren van VPTZ-Amsterdam/Diemen weten welke hulp je mag verwachten van jouw huisarts, de thuiszorg en/of andere zorgverleners. Zij kennen het aanbod en kunnen je snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dit nodig is. Bij moeilijke keuzes denken wij graag met u mee.

Beter vandaag dan morgen
Wacht niet te lang met het vragen om hulp. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. Onze hulp is kosteloos. Bel of mail ons.
T. 020 – 886 88 00 E. vptzamsterdam@markant.org