Als jij, of degene voor wie je zorgt, te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar boven kunnen komen. Een periode waarbij je wel een extra steuntje in de rug kunt gebruiken.

Als je thuis wilt blijven
Wil jij, net als de meeste mensen, je laatste levensfase graag thuis doorbrengen? Alleen, of omringd en verzorgd door je partner, familie en/of vrienden (mantelzorgers)? Dan is er naast de hulp van de professionele zorg, vaak meer ondersteuning nodig. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) kunnen die ondersteuning bieden. VPTZ-Amsterdam/Diemen zet vrijwilligers in bij je thuis en soms ook in verpleeghuizen.

 

Toegewijde vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn er voor jou en jouw naasten. Jouw wensen vormen het uitgangspunt voor de geboden hulp. Onze vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week komen. Net waar jij behoefte aan hebt. Dat kan overdag, ’s avonds en in het weekend. In principe hou je dezelfde vrijwilliger(s), zolang het nodig is.

De vrijwilligers geven praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die kunnen geven: gewoon aanwezig zijn, praten of juist stil zijn, gezelschap houden of samen een activiteit ondernemen. Wat je zou willen, bespreek je vooraf bij het intakegesprek. Het uitvoeren van medische, verpleegkundige en huishoudelijke taken doen zij niet. Dat is het werk van de professionele zorg.

Waarom zou je?
Waarom zou je een vrijwilliger toelaten in jouw laatste weken? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld:

  • Misschien hebben de mensen die voor je zorgen het zwaar. Een vrijwilliger kan hen af en toe waarnemen, zodat je mantelzorger een paar uurtjes voor zichzelf heeft om op te laden.
  • Misschien wil je over dingen praten, waarmee je liever je naasten niet wilt belasten.
  • Misschien wil je iemand om je heen zonder te hoeven praten.
  • Misschien heb je weinig mensen om je heen die je bijstaan en wil je wat vaker gezelschap.
  • Misschien wil jij af en toe een specifieke activiteit doen, waarvoor je niemand hebt. Bijvoorbeeld een potje schaken of wandelen.

Je haalt niet zomaar iemand in huis
Voor sommige mensen is het een gek idee om in die laatste, kwetsbare fase een vreemde in huis te halen. Daarom is het goed om te weten dat iemand niet zomaar VPTZ-vrijwilliger bij ons wordt. Wij voeren eerst een uitgebreid intakegesprek met mensen die zich aanmelden. Bij geschiktheid volgen zij een intensieve training van 3,5 dag. Daarnaast krijgen ze van ons vakkundige begeleiding en volgen zij regelmatig bijscholing. En uiteraard beschikken onze vrijwilligers over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Je haalt dus niet zomaar iemand in huis.

Informatie & advies
De coördinatoren van VPTZ-Amsterdam/Diemen weten welke hulp je mag verwachten van jouw huisarts, de thuiszorg en/of andere zorgverleners. Zij kennen het aanbod en kunnen je snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dit nodig is. Bij moeilijke keuzes denken wij graag met je mee.

Hoe gaat het in zijn werk?
Het begint bij het aanmelden bij VPTZ Amsterdam/Diemen. Dat kun je zelf doen, je naasten/mantelzorgers kunnen dat doen, maar je kunt je ook aanmelden via je huisarts of verpleegkundige. Een van onze coördinatoren komen dan zo spoedig mogelijk langs voor een intakegesprek. Daarin bespreken we wat jij graag wilt, hoe vaak en op welke dagen en tijden. Na de intake hebben we een goed beeld van jou en je wensen en bekijken we welke vrijwilliger het beste bij jou en je wensen past. Klikt het? Dan kan de inzet meteen beginnen. Zo niet, dan stellen we een andere vrijwilliger aan je voor.
De inzet van onze vrijwilligers is in principe voor een periode van 3 maanden.

Onze hulp is kosteloos en je hebt geen indicatie of verwijzing nodig.

Download de folder Ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase op onze downloadpagina.

Wacht niet te lang met het vragen om hulp. Beter vandaag dan morgen!
Bel of mail ons.
020 – 886 88 00
vptzamsterdam@markant.org

VPTZ Amsterdam is aangesloten bij