LHBTIQ+, waar staat dat voor?

Struikel je wel eens over de afkortingen en termen die gebruikt worden als het gaat om seksuele diversiteit? Wieke Hengeveld is coördinator bij Markant en ambassadeur van de Roze Loper. In het kader van Pride Amsterdam zet ze alle afkortingen op een rij:

Lesbisch
Lesbisch is een term voor vrouwen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen. Vrouwen hebben hierbij bijvoorbeeld een relatie met een andere vrouw, leven samen met een andere vrouw, zijn verliefd op een andere vrouw of delen het bed met een andere vrouw.

Homoseksueel
Homoseksueel is een term voor mannen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot andere mannen. Soms wordt de term ook gebruikt om alle personen aan te duiden die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht (dus ook de lesbiennes en biseksuelen). Homoseksuele mannen leven bijvoorbeeld samen met een man, hebben (seksuele) relaties met andere mannen of zijn verliefd op een andere man.

Biseksueel
Biseksueel is een term voor mensen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen én mannen. Er wordt ook wel gezegd dat mensen die biseksueel zijn zich aangetrokken voelen tot iemand anders ongeacht sekse en/of genderidentiteit. Dit laatste wordt ook wel panseksualiteit genoemd.

Transgender
Een transgender is een persoon die een genderidentiteit- of expressie heeft die niet overeenkomt met het geboortegeslacht. Geslacht of sekse is dat wat biologisch man of vrouw wordt genoemd. Gender is de culturele uiting hiervan, bijvoorbeeld het feminiene of het masculine. In verschillende landen bestaan er echter ook verschillende genders.

Wanneer we het over cisgender hebben, dan hebben we het over personen met een genderidentiteit of expressie die overeenkomt met het geboortegeslacht. Iemand die geboren wordt als vrouw en zich ook zo uit, gedraagt en voelt bijvoorbeeld.

Transgender is een parapluterm voor mensen die zich niet of slechts deels identificeren met het geboortegeslacht. De ene transgender ondergaat operaties zodat het lichaam beter bij de identiteit past, anderen nemen uitsluitend  hormonen. Er zijn ook transgenders die alleen kleding dragen die beter past bij hun identiteit. De genderidentiteit, de gender waarmee een persoon zich identificeert, kan dus op verschillende manieren worden geuit, de genderexpressie.

Intersekse
Intersekse personen hebben een medische conditie waardoor er een variatie is op wat als een mannelijke of vrouwelijke sekse wordt beschouwd. Het lichaam past niet binnen de definities van wat vrouw en/of man wordt genoemd.  Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien; de verschillen kunnen uitwendig, maar ook inwendig of genetisch zijn.

Queer
Queer is een parapluterm voor alles wat niet past binnen de heteroseksuele en gendernorm. Het omvat alles wat hierboven staat, maar vaak zetten queers zich ook af tegen de bestaande hokjes zoals hierboven benoemd. Mensen gebruiken deze term bijvoorbeeld als ze zich niet voelen passen in de tweedeling tussen man of vrouw, en/of in de tweedeling tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zich identificeren als non-binair; dat wil zeggen dat zij zich niet man danwel vrouw voelen.

+
De + achter LHBTIQ+ geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar de LHBTIQ voor staan.

Soms wordt ook de A toegevoegd aan het rijtje: de A van aseksueel, dit is de (beperkte) aanwezigheid van seksueel verlangen. Mensen met aseksualiteit ervaren niet het verlangen seksuele relaties aan te gaan. Dit betekent niet dat zij geen romantische relaties hebben en/of nooit seksuele relaties hebben.

Het is misschien opgevallen dat de ene letter, de andere letter niet uitsluit. Als voorbeeld: een cisgender vrouw kan aseksueel zijn, maar zich romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen en zich dus ook identificeren als lesbisch. Wanneer je een intersekse conditie hebt, kun je ook non-binair zijn. Je kan geboren worden als vrouw, maar je man voelen en hiervoor operaties ondergaan en daarna op mannen vallen; dan ben je transgender en homoseksueel.

Markant en de Roze Loper
Markant behaalde eind 2020 het keurmerk de Roze loper. De Roze Loper is een keurmerk voor zorginstellingen die zich hard maken voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Tolerantie, respect, openheid en inclusie zijn daarbij belangrijke waarden. Anders gezegd; het geeft aan dat een organisatie uitdraagt en zorgt dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie. Lees meer

Extra aandacht voor LHBTIQ+ tijdens Pride Amsterdam

Dit jaar bestaat Pride Amsterdam 25 jaar. Het thema van dit jaar is ‘TAKE PRIDE in us’. “Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn. Het is nog steeds nodig om te werken aan een inclusieve Nederlandse samenleving. Ik denk dan aan een samenleving waarin je sekse/gender/oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is”, zegt directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam.

Ook Markant maakt zich hard voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Tijdens Pride Amsterdam (31 juli t/m 8 augustus 2021) vragen we daar via onze communicatiekanalen extra aandacht voor.

Roze Loper
Eind 2020 behaalde Markant de Roze Loper. Dit is een keurmerk voor zorginstellingen die zich hard maken voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Anders gezegd: het geeft aan dat een organisatie uitdraagt en zorgt dat iedereen welkom is ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of intersekse conditie. Wieke Hengeveld van Markant is ambassadeur van de Roze Loper: “Wij vinden het erg belangrijk dat iedere mantelzorger die ondersteuning nodig heeft bij ons durft en kan aankloppen; door dit keurmerk hopen we deze doelgroep beter te bereiken. Ook vinden we het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons welkom voelen en de openheid ervaren om te zijn wie ze zijn.”

LHBTIQ+ mantelzorg
Op wat voor netwerken kunnen LHBTIQ+’s leunen als ze hulp nodig hebben? Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken, deed onderzoek naar LHBTIQ+ mantelzorg. Daaruit blijkt dat de LHBTIQ+ doelgroep vaker dan heteroseksuelen alleen leeft en afhankelijk is van een ‘zelfgekozen’ familie voor het krijgen van mantelzorg.

Deze zelfgekozen familie bestaat bijvoorbeeld uit vrienden, ex-partners en kennissen. De mantelzorg die zij geven is vaak minder intensief dan een partner of iemand die dicht in de buurt woont. Dat betekent echter niet dat dit minder waardevol is. Het blijkt belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor belangrijke personen in iemand zijn leven, het sociale netwerk in brede zin, in plaats van (alleen) te vragen naar familie en/of een partner.

LHBTIQ+, waar staat dat voor?

Wieke Hengeveld merkt dat veel mensen nogal eens struikelen over de afkortingen en termen die gebruikt worden. Daarom zette ze in het kader van Pride Amsterdam alle afkortingen op een rij. Lees meer

Handige links

  • Voor activiteiten in de stad in het kader van Pride Amsterdam, zie pride.amsterdam
  • Meer informatie over Markant en de Roze loper vind je hier.
  • Het artikel van Movisie over Roze Mantelzorg lees je hier.
  • Nieuwsbrief Senior Pride Nieuws, Nieuws en informatie over ‘roze’ activiteiten, ontmoetingen en welzijn.


Ontmoeting & activiteiten voor LHBTIQ+’ers

  • COC Amsterdam organiseert activiteiten voor LHBTIQ+’ers.
  • 50+’ers kunnen terecht bij het Roze stadsdorp,
  • Voor gesprekken met gelijkgestemden: De Kringen.
  • Diverse cafés en clubs voor de LHBTIQ+ doelgroep in Amsterdam, zie website IAmsterdam.