Zorgen voor elkaar in Zuidoost, Mantelzorgkrant

Afgelopen week hebben alle bewoners van stadsdeel Zuidoost de Mantelzorgkrant Zuidoost in de brievenbus ontvangen. Deze mantelzorgkrant is in twee talen uitgebracht, zodat ook mensen die geen Nederlands spreken en lezen de informatie tot zich kunnen nemen.

In de krant staan verhalen van mantelzorgers, tips, een activiteitenkalender en handige adressen zodat mantelzorgers weten waar ze naar toe kunnen voor hulp en ondersteuning.

Geen krant gehad?

Neem dan contact met ons op, via mailto:info@markant.org onder vermelding van uw naam, adresgegevens.

Op zoek naar een vrijwilliger?

Markant zet vrijwilligers in bij mantelzorgers die zorgen voor iemand met een chronische ziekte, dementie of een andere beperking. Meer over de inzet van een vrijwilliger leest u op www.markant.org/vrijwilligershulp