Wilt u gaan samenwonen en ontvangt u een AOW- of nabestaandenuitkering (Anw)? Weet dan dat het gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering. Bent u mantelzorger voor degene met wie u gaat samenwonen en heeft die persoon intensieve zorg nodig, dan zijn daarvoor speciale regelingen.

AOW-uitkering behouden
Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u uw uitkering behouden:

  1. U bent allebei 65 jaar of ouder.
  2. De zorg die u aan de ander verleent, is intensief en duurzaam. De medische situatie blijft naar verwachting stabiel of verslechtert.
  3. U behoudt allebei uw eigen woning en draagt hiervoor de financiële lasten.
  4. U woonde niet samen voordat u de intensieve zorg moest gaan verlenen.
  5. U blijft niet samenwonen als u geen intensieve zorg meer hoeft te verlenen.

Anw-uitkering behouden
Wilt u gaan samenwonen en ontvangt u een nabestaandenuitkering (Anw)? Besef dan dat u uw uitkering doorgaans verliest. Er zijn uitzonderingen, voor mantelzorgers die gaan samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft. In dat geval kunt u uw uitkering gedeeltelijk behouden, maar die zal drastisch lager zijn (50% van het minimumloon). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt hierover meer informatie.

Links
Meer informatie via de Sociale Verzekeringsbank

Tip!
Wijzigt uw situatie? Neem dan altijd contact op met de SVB !

Harrie en Mieke:
“Je hebt geen keuze, dat is het vervelende.
Het gaf al rust dat iemand van Markant wist welke stappen we moesten zetten.”