Vrijwilliger VPTZ

Op zeven hoog, met uitzicht over Zunderdorp, woont Truus Steenbergen, vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg. Truus is 74 jaar en nu vijf jaar vrijwilliger bij Markant. “Ik ben een vast gezicht voor mensen in de laatste levensfase en kom altijd op een vaste tijd. Dat geeft vertrouwen.”

Luisteren
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg komen bij mensen op bezoek die stervende zijn, thuis of in een verzorgingshuis. “Ik kom van alles tegen, dat vind ik mooi. Niemand is gelijk. Zo was mijn eerste inzet bij een echtpaar waarvan de vrouw al 6 jaar opgegeven was. Mevrouw heeft nog 4 jaar geleefd, dat is uniek. Mevrouw kon niet alleen zijn en haar man was overbelast. Ik heb vooral veel naar mevrouw geluisterd. Verder doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik hou van mensen en hun verhalen, daar moet je voor open staan. Mevrouw wilde vooral haar verhaal kwijt. Aan het einde van haar leven zei mevrouw tegen mij: ‘Je was als een moedertje voor mij’.”

Meerdere situaties 
Onze vrijwilligers bepalen zelf in hoeveel situaties ze worden ingezet. “Soms past er nog wel 1 bij, maar soms lukt dat gewoon niet. Ik sta er nooit alleen voor en kan altijd terugvallen op de coördinatoren Marianne Hageman en Barbara Batenburg. Zij zorgen voor een fijne inzet en helpen mij als het tegenzit. Inmiddels ben ik zo’n 6 keer ingezet en heb ik al heel wat meegemaakt.”

Hart luchten 
Mensen in de laatste levensfase hebben vooral behoefte aan een luisterend oor. “Zo kwam ik bij een bijzonder gezin. De vrouw was katholiek, maar haar man niet. Mevrouw zei: ‘Tegen jou kan ik het wel zeggen, maar ik heb eindelijk weer eens gebeden’. Dat kon ze niet bij haar familie kwijt. Maar bij mij kon ze haar hart luchten. Dat is heel belangrijk als mensen gaan overlijden. Wel moet je voldoende afstand bewaren, anders neem je het verdriet mee naar huis. Maar dood is soms ook een verlossing. En dan is het goed.”

Glimlach 
Soms zijn cliënten nog helemaal niet zo ziek en kunnen ze nog naar buiten. “Ik ben ook ingezet bij een dame die alleen was. Ze wilde graag naar buiten, dat vond ze zo fijn. We gingen dan samen naar de markt, mevrouw in haar rolstoel. Ze zei tegen me: ‘Het is net of ik met vakantie ben’. Ze had even iets anders aan haar hoofd. En ze had een glimlach op haar gezicht, daar doe ik het voor.”

Basistraining 
Onze vrijwilligers krijgen allemaal een basistraining en worden goed voorbereid op hun vrijwilligerswerk. “Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren. Naasten hebben de verhalen vaak al tien keer gehoord en rollen met hun ogen. Dat is niet zo gek. Maar wij hebben alle tijd en kennen de verhalen nog niet. Dan hoef ik alleen maar te luisteren, meer niet.”

Corona 
Sinds een jaar leven we in een wereld met corona. “Ik kan mensen niet meer aanraken, even hun handen vasthouden. En ik moet op afstand blijven. Dat vind ik soms wel moeilijk. Bij de mensen zelf merk ik geen angst of terughoudendheid. Wij zijn een vast gezicht op een vaste tijd en kunnen zo een band met iemand opbouwen. Dat geeft vertrouwen. Zo kunnen ze hun leven mooi afsluiten.”

Wilt u ook een vrijwilliger aanvragen? Of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Markant via 020-886 88 00 of mail naar vptzamsterdam@markant.org.