Eind maart debatteerde de Tweede Kamer over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat ouderen langer kunnen blijven thuiswonen. Dat betekent meer druk op mantelzorg. Hierover werden kritische vragen gesteld.

“Zijn de gevolgen voor mantelzorgers voldoende in beeld als ouderen langer thuis blijven wonen?¨, was een van de vragen die Kamerleden stelden aan minister Helder (Langdurige zorg en sport). Het onderwerp mantelzorg kwam tijdens dit debat goed aan bod. Want als ouderen langer in hun eigen huis moeten blijven wonen, betekent dat ze meer hulp en zorg van hun naasten zullen moeten krijgen. En dat schuurt. Want het aantal mantelzorgers neemt in de komende jaren af, terwijl de groep ouderen snel groeit. Door het langer thuis laten wonen van ouderen, hoopt de overheid zorgkosten te besparen en de druk op de zorgprofessionals te verlagen. Maar dat betekent dat de druk op de mantelzorg groter wordt. Daar wil de Tweede Kamer dan ook maatregelen voor treffen.

Motie over werk en mantelzorg

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, wil de Tweede Kamer parttime werkers met een beloning stimuleren om meer uren te gaan werken. Maar dat is in veel gevallen niet haalbaar voor mantelzorgende werknemers. Aan de ene kant wordt verwacht dat ze meer gaan mantelzorgen, terwijl aan de andere kant verwacht wordt dat ze meer gaan werken. Van de werkende mantelzorgers ( 1 op de 4 werknemers) voelt nu al 8,6% zich zwaar overbelast (zo’n 380.000 mantelzorgers). En 10% van de werkende mantelzorgers gaat minder werken of stopt zelfs helemaal met werken. Er is in het debat een motie aangenomen om te kijken naar de samenhang tussen werk en zorg.

Andere moties die zijn aangenomen die direct of indirect betrekking hebben op mantelzorg:

  • Er zal een kwalitatief onderzoek komen of mensen voldoende zorg thuis krijgen.
  • Er komt een halfjaarlijks overzicht van de zorgvragen versus de beschikbare zorg.
  • Een motie om te zorgen dat er voldoende zorggeschikte woningen komen in kleine dorpen in landelijk gebied.
  • De overheid gaat onderzoeken hoe je mantelzorgers financieel en organisatorisch beter kunt ondersteunen.
  • Hoe kunnen digitale middelen waarmee ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, ook toegankelijk maken voor mensen met een kleine portemonnee.

Toezeggingen

Daarnaast zijn deze toezeggingen gedaan:

  • De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zal de Kamer informeren over de uitvoeringsagenda mantelzorg en de ambities op het terrein van vrijwilligerswerk.
  • De minister informeert de Kamer over de voortgang van het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen.
  • De minister informeert de Kamer over wanneer het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen als een succes kan worden beschouwen, hoe dat getoetst gaat worden, hoe daarnaar gekeken gaat worden en hoe dat concreet vorm krijgt.
  • De minister zal de Kamer voor de zomer laten weten hoeveel extra verpleeghuisplekken er gerealiseerd kunnen worden.

Het debat

Vind je het interessant om het hele debat terug te kijken, dan kan dat op YouTube:
Kijk het debat terug