Naar schatting wonen in Amsterdam 10.500-13.000 personen (van 18-65 jaar) met een ernstige psychische aandoening (EPA). De aandoening van Amsterdammers met een EPA, hun woonsituatie en de toenemende ambulante zorg hebben grote impact op hun naasten. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners die werken met personen met een EPA proactief invulling geven aan het ‘triadisch werken’. Dit staat in het rapport ‘Wonen in de wijk met een ernstige psychische aandoening’

Toenemende ambulante zorg
Om te zorgen dat Amsterdammers met een EPA deel kunnen blijven nemen aan de samenleving, is de zorg steeds meer ambulant geregeld rondom zelfstandige huisvesting in de wijk. Van 2018-2023 heeft de GGD in samenwerking met Arkin en GGZ inGeest onderzocht hoe het nu gaat met Amsterdammers met een EPA en hun naasten in de ambulante zorg-woonomgeving.

Behoefte aan gezelschap
Sinds 2011 is de deelname van Amsterdammers met een EPA in werk en dagbesteding toegenomen. Desalniettemin is er veel sprake van eenzaamheid (77%) en een klein sociaal netwerk. De grootste behoefte is die aan gezelschap.

Triadisch werken
De aandoening van Amsterdammers met een EPA, hun woonsituatie en de ambulante zorg hebben veel invloed op diens naasten. Voor veel naasten is het kunnen vertrouwen op goede zorg- en hulpverlening essentiël om zelf een gezonde en betrokken naaste te zijn en blijven. Naasten hebben behoefte aan de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. Niet alleen voor hun familielid of partner met een EPA, maar ook voor zichzelf. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners die werken met personen met een EPA actief invulling geven aan het ‘triadisch werken’.

Bij triadisch werken staat de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en beroepskracht centraal. Een betere samenwerking leidt in de praktijk tot betere zorg voor de cliënt én het leidt tot meer werkplezier bij de zorgprofessional.

Trainingen in de triade 
Ben jij een professional die werkt met mantelzorgers? Markant organiseert verschillende trainingen op het gebied van triadisch werken, zoals een moreel beraad over de samenwerking met naasten binnen de GGZ en triadisch werken voor beroepskrachten. Al onze gratis trainingen staan in onze agenda.