Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste fase van hun leven en sterven alleen. Thuis, maar ook in het verpleeg- of verzorgingshuis. VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) zoekt mensen die een paar uur per week aandacht willen geven aan iemand in de laatste fase van het leven. Gewoon, door er te zijn, te praten of samen een activiteit te ondernemen. Of juist door stil aanwezig te zijn. Dit kan op alle momenten van de dag. Je mag zelf aangeven wat je prettig vindt.

Bij VPTZ-Amsterdam komen wekelijks veel hulpvragen binnen. Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Ervaring is niet nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. Je krijgt een goede training, begeleiding en een onkostenvergoeding.

Basistraining
Op vrijdag 5 april start een basistraining voor nieuwe vrijwilligers VPTZ. Deze basistraining bestaat uit 3 bijeenkomsten. Met deze training ben je goed voorbereid op het werk dat je gaat doen. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal tegenkomt, hoe je daar mee om kan gaan en wat er van jou wordt verwacht. Markant betaalt de kosten. Deze basistraining is verplicht, voordat je ingezet wordt als vrijwilliger.

Wil jij er zijn voor iemand in de laatste face van het leven?

Bel Markant op (020) 886 88 00 of meld je aan.

Kijk hier voor nog meer vrijwilligerswerk.

Meld je aan