Het persoonsgebonden budget binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt maatwerk. Bij nieuwe aanvragen is dat dit jaar al zo. Maar voor bestaande pgb-budgethouders gaat dat geleidelijk in 2025 in.

Op dit moment ontvangen mensen met een pgb (de budgethouders) die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen vaak nog een maximumbedrag. Dit bedrag is vastgesteld voor hun specifieke zorgprofiel en wordt toegekend door het zorgkantoor. In de praktijk blijkt dat budgethouders in de meeste gevallen de zorg krijgen die zij nodig hebben, zonder dat zij het volledige bedrag gebruiken. Dit jaar zijn daarom bijna alle zorgkantoren gestart met pgb op maat voor alle nieuwe budgethouders. Hierdoor ontvangen deze budgethouders een pgb dat preciezer aansluit bij hun zorgvraag. Daarin zit wel een marge voor als er tijdelijk meer of andere zorg nodig is. De eerste ervaringen met het pgb op maat laten zien dat deze maatregel leidt tot minder zorgkosten, omdat het pgb efficiënter wordt ingezet.

Bestaande budgethouders hebben er nu nog niet mee te maken. Het toepassen van deze pgb op maat werkwijze voor bestaande budgethouders vraagt een zorgvuldige overgang. Daarom zal deze maatregel voor hen stap voor stap ingaan vanaf 1 januari 2025.