Antwoorden op vragen over vrijwilligerswerk die ons veel worden gesteld en waarnaar vaak wordt gezocht op onze website.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?
Ja, dat mag. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. En om je sociale contacten te onderhouden. Je hebt wel toestemming van UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Jouw vrijwilligerswerk mag je kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast controleert het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. En het UWV wil wel weten dat je dit doet. Het kan namelijk iets zeggen over je mogelijkheden. Geef dus altijd aan het UWV door dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Meer informatie

Moet ik belasting betalen over mijn vergoeding?
Dat hangt af van hoeveel je krijgt als vrijwilliger. Je betaalt geen belasting als de vergoeding onder een maximum uurtarief, maandtarief en jaartarief blijft. De maximale bedragen worden ieder jaar bijgesteld. En zijn te vinden op de website van de belastingdienst.

Is een VOG verplicht?
Ja, om aan de slag te mogen als vrijwilliger bij Markant is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Hiermee dragen wij bij aan de veiligheid van kwetsbare groepen. De VOG is gratis voor vrijwilligers van Markant.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
Je bent mantelzorger als je gedurende een langere periode onbetaalde zorg verleent aan een partner, kind, ouder, buur, vriend of andere naaste met een ziekte of handicap. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en degene voor wie hij of zij zorgt. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen keuze. Het overkomt mensen.
Je bent vrijwilliger als je je in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald (op onkostenvergoeding na) inzet voor anderen of voor de samenleving. Het verschil met mantelzorgers is dat vrijwilligers wél een keuze hebben en zelf kunnen bepalen hoeveel en hoe vaak. Vrijwilligers kiezen vaak ook heel bewust voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld omdat zij graag iets voor een ander betekenen, iets zinvols willen doen of andere mensen willen ontmoeten.

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk?
Mocht er wat gebeuren (je stoot bij je cliënt een dure vaas om, je maakt een vlek in de vloerbedekking etc.), dan bespreek je samen met de cliënt wie zijn of haar verzekering aanspreekt. Wanneer de verzekeringsmaatschappij vindt dat jij als werknemer’ van Markant beschouwd moet worden, dan is Markant verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Voor die situaties hebben wij een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Maak je gebruik van je auto voor het vervoeren van een verzorgde, dan is het van belang een inzittendenverzekering te hebben. Mocht jou lichamelijk letsel overkomen gedurende je vrijwilligerswerk, en jouw verzekeringsmaatschappij acht ons daarvoor aansprakelijk, dan heeft Markant hiervoor een ongevallenverzekering afgesloten.

Hoe kom ik in contact met een vertrouwenspersoon
Wij vinden het heel belangrijk dat onze vrijwilligers zich vrij voelen om te melden dat ze ergens mee zitten. Wij nemen signalen van iedereen die werkt voor Markant zeer serieus. Misschien heb je te maken met (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie of geweld? Bijvoorbeeld door een cliënt, mantelzorger of medewerker van Markant. Daar moet je niet mee blijven rondlopen. Praat er zo mogelijk eerst over met je coördinator of de manager van Markant. Komen jullie er samen niet uit of praat je liever met een extern iemand? Bel dan de vertrouwenspersoon van Cordaan, de organisatie waarvan Markant onderdeel is.
De vertrouwenspersoon is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088-144 02 00.
Je wordt uiterlijk binnen twee dagdelen teruggebeld voor het maken van een afspraak. Dat kan live, online of telefonisch. Alle informatie die je deelt in het gesprek blijft uiteraard vertrouwelijk.

Waar kan ik een klacht indienen?
Bij Markant vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij je verder helpen met een oplossing. Meer informatie over de klachtenregeling en klachtenfunctionarissen.

Hoe gaat Markant om met mijn persoonsgegevens?
Markant verwerkt de persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens van onze relaties worden verwerkt in een beveiligd cliëntvolgsysteem (cvs). Meer informatie over het privacybeleid.

Krijg ik een vergoeding?
Ja, als vrijwilliger bij Markant ontvang je een vergoeding voor je vrijwilligerswerk. Voor je inzet of voor het deelnemen aan een cursus of bijeenkomst van Markant. Dit gaat per dagdeel: ochtend, middag of avond. En is bedoeld om gemaakte kosten te dekken. Denk bijvoorbeeld aan belkosten of reiskosten.
Lever je declaratieformulier, inclusief bonnetjes, aan het einde van de maand in. Dit kan per post, maar ook per mail. Het liefst iedere maand, maar in ieder geval binnen 3 maanden. Declaraties ouder dan 3 maanden en declaraties zonder bonnetjes worden namelijk niet meer vergoed. Iedere tweede (volle) week van de volgende maand, staat het geld op je rekening.

Kost het geld om aan trainingen mee te doen?
Nee, trainingen voor vrijwilligers van Markant zijn altijd gratis. Zowel trainingen die wij zelf aanbieden als de trainingen van de Vrijwilligersacademie Amsterdam.

Hoeveel tijd kost het vrijwilligerswerk?
Gemiddeld twee tot vier uur per week of per twee weken. Dat kan overdag zijn,’s avonds of in het weekend, afhankelijk van jouw beschikbaarheid en de vraag van de hulpvrager. Als je veel tijd hebt, kun je, als je dat wilt, bij meer dan één cliënt worden ingezet.

Staat je vraag hier niet tussen?
Neem dan contact op met je coördinator. Of neem contact op met Markant via 020 886 88 00 of mail naar info@markant.org