De eigen bijdrage voor hulp bij huishoudelijke taken en zorg aan huis vervalt voor Amsterdammers met een kleine portemonnee, schrijft Het Parool. Dit zijn Amsterdammers met (dreigende) schulden of die om financiële redenen afzien van hulp en zorg. Nu ontvangen zij hulp bij huishoudelijke taken en zorg aan huis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Nederland wordt per 1 januari 2024 de eigen bijdrage voor het Wmo verhoogd, van 14,10 euro per maand naar 20,60 euro per maand. Zo ook in Amsterdam. 

Vrijstelling
Amsterdammers met bestaande schulden, van wie de gemeente vermoedt dat hun schulden erger zullen worden en mensen die waarschijnlijk de Wmo-voorzieningen zullen opzeggen door de hogere maandelijkse kosten, worden vrijgesteld van deze eigen bijdrage. Het gaat om ongeveer 1500 Amsterdammers. Hun situatie wordt zichtbaar als zij hun hulp bij huishoudelijke taken en zorg aan huis opzeggen bij hun aanbieder, het buurtteam of andere instantie. Om te voorkomen dat juist deze groep zorg misloopt, worden zij vrijgesteld van deze eigen bijdrage.

Hoge kosten en lange wachtrijen
In 2019 werd de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft uit angst dat mensen geen ondersteuning zouden vragen vanwege de kosten. Deze inkomensafhankelijke bijdrage werd vervangen door het abonnementstarief. Hierdoor nam de vraag door mensen met hogere inkomens (bruto jaarinkomen van meer dan 40.000 euro) en middeninkomens (meer dan 20.000 euro) flink toe, vooral voor huishoudelijke hulp. Het gevolg: de kosten rezen de pan uit voor de gemeente en er ontstonden lange wachtlijsten. Mensen met lagere inkomens gingen nauwelijks meer gebruik maken van huishoudelijke hulp.

In 2026 komt de inkomensafhankelijke bijdrage terug
Op lange termijn, in 2026, wordt de eigen bijdrage op basis van het inkomen opnieuw ingevoerd. Door het voor mensen met een hoger inkomen duurder te maken om huishoudelijke hulp via de Wmo te ontvangen, komt er hopelijk weer meer beschikbaarheid voor mensen die de hulp echt nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen betalen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.