Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt mantelzorgers voor onderzoek “Wie zorgt voor degenen die zorgen?”. Wilt u helpen om de mantelzorgondersteuning te verbeteren? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Op dit moment is een op de tien mantelzorgers overbelast. Deze overbelasting uit zich in lichamelijke klachten, psychische klachten of ander gedrag. In de toekomst neemt het belang van informele zorg verder toe en wordt er meer inzet van mantelzorgers verwacht. Dit leidt tot een mogelijke stijging van het aantal klachten onder mantelzorgers.

Om mantelzorgers te helpen is mantelzorgondersteuning van essentieel belang. Mantelzorgondersteuning kan gezien worden als het op maat ondersteunen van mantelzorgers om ervoor te zorgen dat zij op hun eigen wijze kunnen zorgen voor hun naaste, zij hier voldoening uit (blijven) halen en dit vol kunnen blijven houden. Om mantelzorgondersteuning effectief te laten zijn is het belangrijk dat de ondersteuning goed aansluit op de wensen van mantelzorgers, zodat zij minder belasting ervaren.

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar volwassen kinderen (18 jaar of ouder) die voor hun oudere ouders (vanaf 55 jaar) zorgen en door ons geïnterviewd willen worden. Het interview zal ongeveer een uur duren en wordt afgenomen op een nader te bepalen tijd en locatie die voor u uitkomt. Deelname is volledig anoniem.

Het doel van het onderzoek is om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Met dit onderzoek willen we tot concrete inzichten komen over wat mantelzorgers zelf aan ondersteuning willen. Ook doen we suggesties en aanbevelingen als het gaat om (vormen van) ondersteuning die mantelzorgers op dit moment nog missen. Deze inzichten en aanbevelingen beschrijven we uiteindelijk in een rapportage voor met (lokale) overheden, zorgorganisaties en cliëntenorganisaties. Ook organiseren we een bijeenkomst met deze belanghebbenden waarin we de resultaten presenteren en bespreken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: vumantelzorg@gmail.com

Als u door middel van een interview aan het onderzoek wilt mee werken, dan vragen wij u om zich via een e-mail aan te melden. Dat kan ook naar het volgende emailadres: vumantelzorg@gmail.com

Contact
Contactinformatie Dr. Bianca Suanet en Olivier Taverne, MSc.
E-mail: b.a.suanet@vu.nl en oprtaverne@gmail.com
Telefoonnummer: 020-5984415