In Amsterdam wonen steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Om steeds meer Amsterdammers langer thuis te laten wonen is er een fundamentele omslag in het denken en doen nodig. De inzet van vrijwilligers is hierin, naast de mantelzorgers en anderen, cruciaal.

Door personeelskrapte in de zorg ontstaat het beeld dat vrijwilligers kunnen worden ingezet om de tekorten op te lossen. ‘Om anders denken over hoe we zorgen en hoe we de zorg organiseren, is het belangrijk dat naasten, vrijwilligers en beroepskrachten samen een team vormen in de ondersteuning.’ Dit zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘Anders leven en zorgen’.

Het advies roept op tot het volgende: ‘Het belang van die omslag vraagt niet alleen aanpassing van de “systeemwereld”. Ook beroepskrachten en zorgorganisaties zijn aan zet om ruim baan te geven aan naasten en vrijwilligers’.

Uitkomsten rondom inzet van vrijwilligers

  1. Vrijwilligers doen geen werk om een bijdrage te leveren aan de ontstane hiaten in de zorg door de vergrijzing. Zij kiezen voor vrijwilligerswerk om andere redenen zoals:
    oriëntatie van het werkveld, zingeving, iets terugdoen, uitbreiding sociale contacten.
  2. Het werk dat vrijwilligers doen moet leuk zijn. Als er geen klik is, krijgt de vrijwilliger geen energie en stopt een match. De vrijwilliger heeft een keuze die een professional niet heeft.
  3. Vrijwilligers lijken hun grenzen goed te kunnen bewaken. Essentieel daarbij is dat vrijwilligersorganisaties- en coördinatoren te zware casussen bij de poort afvangen.

Lees hier het volledige onderzoek.