Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen organiseert samen met de gemeente Amsterdam in een aantal stadsdelen een masterclass over palliatieve zorg en de mogelijkheden die er zijn voor deze cliënten.

Ken jij mensen die langdurig of levensbedreigend ziek zijn? Mensen bijvoorbeeld met COPD of ziekte van Parkinson, hartfalen of een andere ernstige ziekte? Begeleiding en zorg voor deze groep mensen (en hun naasten) is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De inzet van het sociaal domein krijgt daarin een steeds grotere rol. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat jij als zorgprofessional weet wat je kunt doen en met wie je kunt samenwerken.

Onderwerpen die aan de orde komen

  • Wat is palliatieve zorg nu eigenlijk en hoe herken ik of een cliënt palliatief is?
  • Welke problemen kan ik verwachten in deze fase?
  • Wie kan ik benaderen met mijn vragen?
  • Wie zitten er allemaal in het netwerk rond de palliatieve client, naar wie kan ik doorverwijzen?
  • Hoe kan ik cliënten met diverse culturele achtergrond het best begeleiden rond ongeneeslijk ziek zijn en het levenseinde?

Het wordt een interactieve masterclass met volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop ontvang je een goodiebag volop informatie.

Sprekers

  • Anneke Groot, huisarts en kaderarts palliatieve zorg
  • Nanette Evenhuis, palliatieve zorg verpleegkundige Cordaan
  • Nazli Lale- Kahraman, voorlichter eigen taal SGAN

Data en locaties
De masterclassen worden georganiseerd in de stadsdelen Zuid, Noord, Oost en Zuidoost. Per stadsdeel zijn er 2 data. De locatie wordt na aanmelding bekendgemaakt, maar is altijd in het stadsdeel waarvoor je je aanmeldt. Per masterclass kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Op het aanmeldformulier per stadsdeel kun je de gewenste dag opgeven.

Stadsdeel Zuid
Woensdag 29 mei van 14.00-17.00 uur
Vrijdag 21 juni van 14.00-17.00 uur
Aanmelden

Stadsdeel Zuidoost
Woensdag 5 juni van 14.00-17.00 uur
Vrijdag 6 september van 14.00-17.00 uur
Aanmelden

Stadsdeel Noord
Vrijdag 14 juni van 14.00-17.00 uur
Vrijdag 27 september van 14.00-17.00 uur
Aanmelden

Stadsdeel Oost
Woensdag 26 juni van 14.00-17.00 uur
Vrijdag 13 september van 14.00-17.00 uur
Aanmelden

Neem voor vragen contact op met Netwerk Palliatieve Zorg Amesterdam/Diemen: secretariaat@npza.nl

VPTZ Amsterdam/Diemen

Denk ook eens aan de inzet van een Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) als ondersteuning voor je cliënt in de laatste levensfase. VPTZ Amsterdan/Diemen is een onderdeel van Markant en is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen.
Meer weten? Klik hier