Markant

Over de toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’

mei 21st, 2015 by

De toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’ bevat diverse materialen en een handleiding. Deze kunnen gebruikt worden bij bijeenkomsten en trainingen gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, het herkennen van signalen van ontsporing en het aangaan van het gesprek hierover met de mantelzorger of verzorgde. Met deze toolkit maken Markant en Prezens de beschikbare kennis over dit onderwerp toegankelijk voor zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam.

Amsterdamse aanpak
In de toolkit is alle kennis en ervaring gebundeld die de afgelopen twee jaar is opgedaan in het stedelijke samenwerkingsproject ‘Als mantelzorg ontspoort…’. De Amsterdamse aanpak richt zich op drie doelgroepen: mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn. Bij mantelzorgers is de aanpak gericht op het voorkomen van overbelasting. Bij vrijwilligers wordt ingezet op het herkennen van signalen van ontsporing van mantelzorgers. Bij beroepskrachten in zorg en welzijn richt de aanpak zich op bewustwording, signalering én handelen, overeenkomstig de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Online beschikbaar
De toolkit is online beschikbaar: online versie toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’ (incl. downloads en filmpjes).

 

 

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg Markant in het verpleeghuis

mei 20th, 2015 by

Markant gaat, na een proeftijd van een jaar, definitief door met het inzetten van vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij mensen in de laatste levensfase, die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.  Tijdens de pilot zijn op twee locaties van Cordaan getrainde vrijwilligers ingezet om terminale bewoners te ondersteunen. In verpleeghuis de Buitenhof en Gerrie Knetemannlaan. De bedoeling is dat de VPTZ-vrijwilligers straks in alle huizen van Cordaan kunnen worden ingezet. De eerste drie huizen die worden voorbereid op de komst van de vrijwilligers zijn de Riekerhof, de Diem en de Boeg.  Een aantal van onze vaste vrijwilligers heeft aangegeven dat zij graag ingezet willen worden.

Heb je ook belangstelling, neem dan contact op met de coördinatoren van dit project: Lobke Lentjes llentjes@markant.org of Lia van Dam livandam@markant.org

Nieuwe online zelfhulpcursus Als de zorg te zwaar is

mei 20th, 2015 by

Vanaf april 2015 is deze nieuwe zelfhulpcursus online op de website www.MijniHelp.nl

De online cursus is bedoeld voor iedereen voor wie de zorg voor iemand met psychische problemen zo zwaar is geworden dat de situatie uit de hand loopt of dreigt te lopen.

Psychische problemen kunnen heel ingrijpend zijn voor iemand zelf, maar ook voor de naasten in de directie omgeving. Een ouder, kind, partner, broer, zus, vriend kan zich heel wanhopig en machteloos voelen. Het kan iedere mantelzorger overkomen dat de druk te groot wordt, dat de situatie uit de hand loopt. Voor een mantelzorger die zo’n grote druk ervaart is deze cursus bedoeld.

Een moeder vertelt: Mijn dochter van 25 jaar heeft een persoonlijkheidsstoornis. Ze woont nog thuis. De laatste twee jaar zijn er enorme spanningen in huis. Ze heeft vaak agressieve uitbarstingen waar ik geen raad mee weet. Vorige week werd het me echt teveel. Toen we boven aan de trap stonden heb ik haar een duw gegeven. Ze viel de trap af. Gelukkig heeft zij niets gebroken. Ik ben zo geschrokken.

Voor mantelzorgers in Amsterdam die de online cursus volgen is begeleiding mogelijk bij het doorlopen van de cursus. De begeleiding kan via de chatbox, per mail, telefonisch of op afspraak.  Aanmelden voor de cursus kan op de site www.MijniHelp.nl.

Nieuw in de cursus is dat de mogelijke verliezen die mantelzorgers ervaren aan bod komen en het rouwproces dat mantelzorgers hierbij kunnen doormaken.

Ook de in het project ‘Als mantelzorg ontspoort’ verworven knowhow is benut bij het ontwikkelen van deze cursus.

De cursus is ontwikkeld door PuntP preventie, Prezens en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant. Mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Amsterdam.

Andere cursussen voor mantelzorgers zijn op www.MijniHelp.nl zijn: ”Hoe gaat het met u?’ en ‘Omgaan met stress’.

Bor de Film

mei 15th, 2015 by

Een van onze vrijwilligers gaat wekelijks langs bij Bor Verkroost. Zijn laatste maanden gaan nu in, zijn allerlaatste grote mijlpaal die hij wil bereiken is het afmaken en in première zien gaan van zijn film, Bor de Film. Een heel mooi en intens project. De trailer is nu te bekijken, daar is tevens de crowdfunding campagne te vinden waar je kan doneren voor de film. Hij is nog niet af, met het geworven geld kan hij snel afgemaakt worden waardoor Bor hem nog kan mee maken.

3-minutencheck

mei 1st, 2015 by

Binnen drie minuten weet u hoe het (echt!) met u gaat. Met deze check krijgt u snel inzicht met hoe het ervoor staat.

Download
3 minutencheck