Elk jaar, op de tweede zaterdag van oktober, is het de internationale dag van de palliatieve zorg. In de aanloop naar en op de dag zelf vinden er allerlei activiteiten plaats waarmee palliatieve zorg onder de aandacht wordt gebracht. Dit jaar valt de dag van palliatieve zorg op zaterdag 14 oktober. Het thema van 2023 is: ‘Wij zien jou ook’, met aandacht voor het sociale netwerk om mensen in de palliatieve fase heen.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg aan naasten van en mensen met een ziekte, waarvan genezing niet (meer) mogelijk is. Denk hierbij aan fysieke, mentale, sociale en spirituele steun en ondersteuning. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijke periode aan. Onzekerheid, angst, boosheid en verdriet kunnen naar voren komen. Omdat men vaak thuis wil blijven omringd en verzorgd door familie en/of vrienden kan extra ondersteuning fijn zijn. Welke hulp is er van de huisarts, thuiszorg en/of andere zorginstellingen? Waar kun je informatie en advies vragen? Door de verbetering van de medische wetenschap en de vergrijzing neemt het aantal mensen met chronische ziekten toe. Verwacht wordt dat er daarom meer vraag zal zijn naar ondersteuning in de palliatieve fase.

Internationale dag van de palliatieve zorg
Door aandacht te vragen voor palliatieve zorg wordt de bewustwording rondom palliatieve zorg groter, kennis over de toegankelijkheid van de zorg gedeeld, krijgen zorgprofessionals de ruimte om te leren over zorg in de laatste levensfase en komt er tot slot erkenning van zorgverleners. Een gelegenheid om mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg, te waarderen. Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/ Diemen organiseert dit jaar een najaarsbijeenkomst en nodigt je uit voor: ‘een reis langs de palliatieve zorg’. Een bijeenkomst voor betrokkenen van palliatieve zorg waarin je  elkaar kunt ontmoeten, kennis op kunt doen en kunt bijdragen aan een concreet vraagstuk.

 

         

Ondersteuning voor jou en je naasten
Naast de activiteiten op deze dag is er ook aandacht voor ondersteuningsmogelijkheden in de laatste levensfase. Wist je dat je bij Markant terecht kan voor ondersteuning in de laatste levensfase? Thuis en in sommige gevallen ook in een zorgcentrum. Onze vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) zijn er voor jou en je naasten. Jouw wensen vormen het uitgangspunt voor de geboden hulp. Zo kunnen onze vrijwilligers je gezelschap houden, een activiteit met je ondernemen of simpelweg aanwezig zijn. Een of enkele dagdelen in de week, overdag, ’s avonds of in het weekend. Ben je een naaste van iemand in de laatste levensfase en heb je behoefte aan extra ondersteuning? Ook dan kunnen we een vrijwilliger inzetten zodat je even tijd voor jezelf hebt. Wacht niet te lang met vragen om hulp, want zorgen doe je samen.