In sommige mantelzorgsituaties kun je in aanmerking komen voor vrijstelling of vermindering van de jaarlijkse, inkomensafhankelijke (sociale) huurverhoging. De zorgsituatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet aantoonbaar zijn. 

Per 1 juli voeren veel woningcorporaties de jaarlijkse huurverhoging door. In sommige zorgsituaties kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling. Bijvoorbeeld wanneer je huis is aangepast vanwege lichamelijke beperking, bij een ADL-indicatie, of wanneer de verzorgde een indicatie heeft voor een verpleeghuis, maar (nog) thuis woont. Meer informatie over de voorwaarden van vrijstelling of vermindering huurverhoging. 

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarde(n) zoals hierboven beschreven en kun je dat bewijzen? Teken dan bezwaar aan tegen de huurverhoging, zodra je daarover bericht ontvangt. Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. Je kunt hiervoor dit modelformulier gebruiken:
Bezwaarschrift+huurverhoging

Stuur dit formulier samen met de bewijsstukken naar de verhuurder. Dit moet vóór de datum dat de huurverhoging ingaat.

Kom je er niet uit, dan kun je voor hulp terecht bij het Buurtteam in jouw wijk.