Rond april worden de jaarlijkse huurverhogingen bekend gemaakt, die doorgaans ingaan per 1 juli van dat jaar. In 2024 is de standaard verhoging maximaal 5,8%, maar afhankelijk van je inkomen kan dat hoger uitvallen. Is in jouw huishouden iemand chronisch ziek of gehandicapt, dan kun je bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als je aan één van de voorwaarden voldoet en dit kunt aantonen.

Om scheef wonen tegen te gaan binnen de sociale huur, mogen woningcorporaties op basis van het inkomen een huurverhoging invoeren. In sommige situaties kun je vrijstelling krijgen of vermindering van de huurverhoging. Dat is in de wet vastgelegd. Voor chronisch zieken of gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging, als je aan 1 van de gestelde voorwaarden voldoet. Het gaat om huishoudens die aan (een van) de volgende voorwaarden voldoen:

 • Verpleging of verzorging thuis
  De zorgontvanger ontvangt minimaal 1 jaar en minimaal 10 uur per week verpleging en/of verzorging thuis. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen als dit door de wijkverpleegkundige is vastgelegd in een zorgplan of wanneer je een zorgindicatie hebt die minimaal één jaar geldig is.  
 • Indicatie voor verblijf
  De verzorgde heeft een (Wlz) zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar woont thuis.  
 • ADL-indicatie
  De verzorgde heeft een indicatie voor assistentie bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-indicatie). Dit is hulp bij bijvoorbeeld eten, wassen of de toiletgang
 • Woningaanpassing
  Jouw woning is aangepast vanwege de handicap van iemand binnen jouw huishouden. Je kunt dit aantonen met een beschikking (Wmo of Wvg) van de gemeente. Je moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • Verklaring (maatschappelijk) blind
  De huurder of iemand in je huishouden is blind en je kunt dit bewijzen met een verklaring van een huisarts of oogarts. Met blindheid geldt dat het zicht minder dan 5% is. Als je minder dan 5% nog ziet dan noemt men dat ‘maatschappelijk blind’. 

De voorwaarden voor chronisch zieken en gehandicapten lees je op Rijksoverheid.nl.  

Blijk van waardering mantelzorg
Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor vrijstelling of vermindering van de huurverhoging, is het kunnen tonen van een door de gemeente verstrekt Mantelzorgcompliment of een zogenoemde ‘blijk van waardering voor mantelzorg’. Het gaat dan om mantelzorg aan iemand binnen jouw huishouden.
Gemeente Amsterdam verstrekt geen mantelzorgcomplimenten meer in deze vorm. In plaats daarvan worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd op de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Mantelzorgers in Amsterdam kunnen dit gevraagde bewijs dus niet overleggen. Mantelzorgers in Diemen en Duivendrecht wel.

Om succesvol een vrijstelling aan te vragen, is het daarom van belang om een van de andere bewijsstukken te overleggen. Bijvoorbeeld de Wmo-beschikking of de indicatie van de wijkverpleging. Deze voeg je toe aan het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

Aanvragen
Voldoe je aan (een van) de voorwaarden zoals hierboven beschreven en kun je dat bewijzen? Teken dan bezwaar aan tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging, zodra je daarover bericht ontvangt. Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. Je kunt hiervoor dit modelformulier gebruiken: Bezwaarschrift huurverhoging 2024

Stuur dit formulier samen met de bewijsstukken naar de verhuurder. Dit moet vóór de datum dat de huurverhoging ingaat.

Kom je er niet uit, dan kun je voor hulp terecht bij het Buurtteam in jouw wijk.

Wil je meer weten over de algemene regels voor huurverhoging en bezwaar maken, kijk dan op de site van Woon.