In mantelzorgsituaties kun je in aanmerking komen voor vrijstelling of vermindering van de jaarlijkse, inkomensafhankelijke huurverhoging van sociale huur. De zorgsituatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet aantoonbaar zijn.

Om scheef wonen tegen te gaan binnen de sociale huur, mogen woningcorporaties op basis van het inkomen een huurverhoging invoeren. Dat is meestal per 1 juli van het jaar. In sommige situaties kun je vrijstellen krijgen of vermindering van de verhoging. Dat is in de wet vastgelegd. Het gaat om huishoudens die aan (een van) de volgende voorwaarden voldoen:

 • Verpleging of verzorging thuis
  De zorgontvanger ontvangt minimaal 10 uur per week verpleging en/of verzorging thuis. Dit is door de wijkverpleegkundige vastgelegd in een zorgplan. Deze zorgindicatie is minimaal één jaar geldig.  
 • Indicatie voor verblijf
  De verzorgde heeft een (Wlz) zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar woont thuis.  
 • ADL-indicatie
  De verzorgde heeft een indicatie voor assistentie bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit is hulp bij bijvoorbeeld eten, wassen of de toiletgang
 • Woningaanpassing
  Jouw woning is aangepast vanwege de handicap van iemand binnen jouw huishouden. Je kunt dit aantonen met een beschikking (Wmo of Wvg) van de gemeente.  
 • Verklaring (maatschappelijk) blind
  De zorgvrager kan met een verklaring van een huisarts blindheid aantonen of dat het zicht minder dan 5% is. Dit noemt men ‘maatschappelijk blind’. 
 • Geldige zorgindicatie 2014
  Huishoudens waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden een nog geldend zorgindicatiebesluit uit 2014 heeft (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015) en aan de voorwaarden van 2014 voor vrijstelling voldoen. De voorwaarden voor chronisch zieken en gehandicapten 2014 lees je op Rijksoverheid.nl.  

Blijk van waardering mantelzorg
Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor vrijstelling of vermindering van de huurverhoging, is het kunnen tonen van een door de gemeente verstrekt Mantelzorg compliment of een zogenoemde ‘blijk van waardering voor mantelzorg’. Het gaat dan om mantelzorg aan iemand binnen jouw huishouden.
Gemeente Amsterdam verstrekt geen mantelzorg complimenten meer in deze vorm. In plaats daarvan worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd op de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Mantelzorgers in Amsterdam kunnen dit gevraagde bewijs dus niet overleggen. Mantelzorgers in Diemen en Duivendrecht wel.

Om succesvol een vrijstelling aan te vragen, is het daarom van belang om een van de andere bewijsstukken te overleggen. Bijvoorbeeld de Wmo-beschikking of de indicatie van de wijkverpleging. Deze voeg je toe aan het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarde(n) zoals hierboven beschreven en kun je dat bewijzen? Teken dan bezwaar aan tegen de huurverhoging, zodra je daarover bericht ontvangt. Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. Je kunt hiervoor dit modelformulier gebruiken:
Bezwaarschrift+huurverhoging

Stuur dit formulier samen met de bewijsstukken naar de verhuurder. Dit moet vóór de datum dat de huurverhoging ingaat.

Kom je er niet uit, dan kun je voor hulp terecht bij het Buurtteam in jouw wijk.