We willen altijd meer weten. Daarom doen we onderzoek naar ontwikkelingen in mantelzorg en de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. Dit doen we vanuit Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam, en in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Het Expertisecentrum is betrokken bij het project Informele zorg en diversiteit van de Hogeschool van Amsterdam. Dit is een langlopend onderzoek naar mogelijke verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen onderzocht bij het geven en ontvangen van informele zorg. Wat zijn de gevolgen voor de wensen en verwachtingen ten aanzien van professionele hulpverlening? 

Ook is het Expertisecentrum betrokken bij een verdiepend onderzoek naar respijtzorg in complexe zorgsituaties van de Hogeschool van Amsterdam. 
 
Het Expertisecentrum is lid van de taakgroep die betrokken is bij het onderzoek naar een ‘responsieve methodiek voor een morele bezinning op en verbetering van de kwaliteit van zorgrelaties in langdurende zorg’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 
 
Ook in de taakgroep Goede zorg in de wijk III is het Expertisecentrum vertegenwoordigd. Hier monitoren mantelzorgers de wijkzorg vanuit mantelzorgperspectief. Dit is een project van het Centrum voor cliëntervaringen.   
 
Daarnaast is/wordt onderzoek gedaan naar: