….en zorg ook voor je studiepunten.

Stage lopen bij Markant
Wil je de theorie omzetten in concrete zorg? Markant, centrum voormantelzorg in hartje Amsterdam, biedt jou een leerzame en unieke stageplaats, waar zowel jij als de cliënt én de mantelzorger* beter van worden. Tijdens je stage bezoek je 1 dagdeel per week een cliëntthuis en help je met een specifieke hulpvraag. Daarmee ondersteun je tegelijk de mantelzorger om de zorg vol te houden.

Dit kan je leren

  • Planmatig werken;
  • Oefenen met gesprekstechnieken;
    Samenwerken met professionele (zorg)instanties;
  • De sociale kaart van Amsterdam;
  • 1 op 1 contact in een gezinssituatie;

Dit kan je allemaal toepassen

  • Bouw een band op met een kind met autisme of een volwassene met dementie. Ondersteun ze bij het leggen van nieuwe sociale contacten.
  • Ondersteun een kind met een ontwikkelachterstand, bijvoorbeeld kinderen met een hoor- of spraakprobleem.
  • Activeer je cliënt om samen een activiteit te ondernemen. Gebruik hierbij motiverende gespreksvoering en andere gesprekstechnieken of methoden, zoals oplossingsgericht werken.
  • Leer een kind stapsgewijs nieuwe vaardigheden via de De Kids’Skills-methode.

Wat krijg je er voor terug?
Stage lopen bij Markant is heel leerzaam en ontzettend waardevol. Maar je krijgt er ook iets voor terug. Goede begeleiding, veel gratis trainingen, persoonlijke ontwikkelingen en niet te vergeten: studiepunten. En het staat goed op je CV.

Kijk voor concrete hulpvragen uit de praktijk bij vacatures vrijwilligerswerk.

Dus…ben jij een student in de sector Zorg & Welzijn? En wil jij die helpende hand bieden?

Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Kies jouw stage met ZORG! Kies Markant.

* Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een naaste met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dit kan een familielid zijn die chronisch ziek is of in de laatste levensfase verkeerd. Of een partner met dementie. Een kind met een beperking. Of een jonge moeder met een licht verstandelijke beperking.