De oorsprong

Markant is opgericht in december 1995, als lokale expert in de ondersteuning van mantelzorgers en hun zorgvragers. We werden een onderdeel van het toenmalige Amsterdam Thuiszorg, het huidige Cordaan.  Maar de oorsprong van Markant dateert al van 1977. Een duik in de geschiedenis.

In 1977 werd de Stichting Oppascentrale Gehandicapten Amsterdam opgericht. Een organisatie die vrijwilligers wierf en inzette als vaste oppas bij gezinnen met een kind met een beperking. Deze  organisatie werd gerund door 3 ouders en 3 vrijwilligers. Met zijn zessen deden ze alles zelf: de huisbezoeken, intakes, het koppelen en begeleiden van gezinnen met vrijwilligers.

Amsterdam Thuiszorg

In 1989 bleek het niet meer haalbaar om deze hulp te blijven organiseren met alleen de vrijwillige inzet van ouders en vrijwilligers. Het aanbod werd ondergebracht bij Amsterdam Thuiszorg, die als aanvulling op de thuiszorg was gestart met het inzetten van vrijwilligers bij cliënten met dementie of een chronische ziekte. In dat jaar werd de stichting een afdeling van de thuiszorg, onder de naam: Praktische Thuishulp Vrijwilligers.

Markant

In 1995 werden alle vrijwilligersactiviteiten van Amsterdam Thuiszorg ondergebracht in een organisatie met een nieuwe naam: Markant, Coördinatiepunt Thuishulp Vrijwilligers. De naam Markant werd ontleend aan het adres waar we toen waren gehuisvest: de Marcantilaan.

Een jaar later, in 1996, werd het Steunpunt Mantelzorg Amsterdam aan Markant toegevoegd. In die tijd werd in Nederland de aandacht voor mantelzorgers steeds groter. Ook elders in het land werden steunpunten voor mantelzorgers opgericht. Het ondersteuningsaanbod van Markant breidde zich uit. Er werden niet alleen vrijwilligers ingezet, maar ook informatie, advies en emotionele steun gegeven.

Uitbreiding

Met elke inhoudelijke verandering, veranderde ook de naamgeving van Markant. Eerst: Markant, Steunpunt Mantelzorg en Coördinatiepunt Thuishulp Vrijwilligers, later kortweg Markant, Steunpunt Mantelzorg en sinds 2009: Markant, centrum voor mantelzorg. In dat jaar startte Markant ook met een kennisafdeling voor en door professionals: het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam. Met als doel om via de zorgprofessionals de ondersteuning aan mantelzorgers te versterken. In 2011 werd daar met VPTZ Amsterdam de dienstverlening aan mensen in hun laatste levensfase aan toegevoegd.

Markant is in de loop van de jaren meermaals verhuisd. Het eerste adres was het Sarphatipark. In 1992 verhuisde we naar de Vossiusstraat, in 1995 naar de Marcantilaan, in 1997 naar de Borgerstraat en in 2009 naar de Helm Holzstraat. Sinds 2011 zit Markant op de Zwanenburgwal, in een pand van Cordaan.

Ondanks alle veranderingen in de afgelopen jaren is er één ding altijd onveranderd gebleven: bij Markant staat de mantelzorger centraal!