Markant biedt ondersteuning aan mantelzorgers in Amsterdam. Er zijn meerdere organisaties die u kunnen helpen en ondersteunen. Onderstaand een selectie van belangrijke instanties bij wie u terecht kunt voor informatie en ondersteuning.

Gemeente Amsterdam
Officiële site van de gemeente Amsterdam. Informatie over wonen, werken en vrije tijd in Amsterdam.

Cliëntenbelang Amsterdam
Een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben.

Platform Mantelzorg Amsterdam
Een belangenbehartiger van mantelzorgers in Amsterdam.

MantelzorgNL
Landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger.

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving.

Prezens
Prezens biedt behandeling op maat, afgestemd op u, uw klacht en uw persoonlijke situatie.

PuntP
PuntP behandelt volwassenen met uiteenlopende psychische klachten zoals angst, depressie en bipolaire stoornissen. PuntP is een onderdeel van Arkin, de grootste geestelijke gezondheidszorginstelling in Amsterdam.

De Regenbooggroep
Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.

VPTZ Nederland
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)
De VCA bemiddelt naar vrijwilligerswerk en adviseert en traint maatschappelijke organisaties en initiatieven in Amsterdam.

Vrijwilligersacademie Amsterdam
De Vrijwilligersacademie Amsterdam geeft met partnerorganisaties professionele trainingen aan vrijwilligers in zorg en welzijn uit Amsterdam en omgeving.