Handige adressen en telefoonnummers Amsterdam Centrum

Informatie en advies

Sociaal Loket Centrum, gemeente Amsterdam
Amstel 1, ingang Amstelzijde
T 020-2552916 ma t/m vrij 08.00-18.00 uur
Contactformulier klik hier.
W centrum.amsterdam.nl
Spreekuur 8.30 – 15.00 uur (ma/di/wo/vrij) en 13.00 – 18.00 uur (do) op afspraak

MEE Amstel en Zaan
MEEAZ ondersteunt mensen met een beperking en hun mantelzorger(s). U kunt bellen voor een afspraak bij u thuis, in een Huis van de Buurt of elders.
Centrum – Oost: Annemarie Strooper
T 06 38 77 93 28 (ma t/m do)
E a.strooper@meeaz.nl
Centrum – West: Lucy de Bie
T 06 14 87 51 08 (di/do/vrij)
E l.de.bie@meeaz.nl

CentraM, maatschappelijke dienstverlening
Voor vragen over mantelzorg, instanties, financiën, wonen, persoonlijke problemen, werk etc. Elke week is er het inloopspreekuur ‘Pluspunt’ in de Huizen van de Buurt. Daar kunt u terecht voor advies en ondersteuning (voor tijden, zie Huizen van de Buurt).
T 020-5573338 (elke werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur)
E-mail: info@centram.nl

Huizen van de Buurt
De plek voor uiteenlopende buurtactiviteiten. Ook voor mantelzorgondersteuning van CentraM en MEEAZ.

De Boomsspijker T 020 626 40 02
Recht Boomssloot 52
– Inloopspreekuur ‘Pluspunt’ van CentraM: elke maandag van 9.30 – 11.30 uur
– Gesprekken met MEEAZ (op afspraak)

Het Claverhuis T 020 624 83 53
Elandsgracht 70
– Inloopspreekuur ‘Pluspunt’ van CentraM: elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur
– Gesprekken met MEEAZ (op afspraak)

De Witte Boei T 020 622 38 79
Kleine Wittenburgerstraat 201
– Inloopspreekuur ‘Pluspunt’ van CentraM: elke donderdag van 9.30 -11.30 uur
– Gesprekken met MEEAZ (op afspraak)

Reel activiteitencentrum T 020 428 02 97
Tussen de Bogen 16
– Inloopspreekuur ‘Pluspunt’ van CentraM: elke woensdag van 10.30 – 12.30 uur

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Ontmoetingscentrum de Keyzer T 020 520 78 51
Ontmoeting en gespreksgroepen voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie.

Alzheimercafé
Voor mensen met dementie en hun naasten. Elke 4e woensdag van de maand in De Klinker, Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam. Contact: Marloes Vermeulen, m.vermeulen@abc-west.nl.

Vrijwilligers

CentraM
T 020 557 33 38
Hulp van vrijwilligers, bijv. boodschappen doen, wandelen of begeleiding naar arts of ziekenhuis.

Markant
T 020 886 88 00
E info@markant.org
www.markant.org
Vrijwilligers voor chronisch zieken, dementerende ouderen en kinderen met een chronische ziekte of beperking. Dit om de mantelzorger te ontlasten.

Handen in Huis
T 030 659 09 70
E info@handeninhuis.nl
W www.handeninhuis.nl
24-uurs vervanging van de mantelzorger.

Humanitas
T 020 773 65 42 (10.00 -13.00 uur)
W www.humanitas.nl
Inzet van vrijwilligers bij u thuis

Amsterdamse Vriendendiensten
T 020 683 92 60
E vriendendiensten@regenboog.org
W www.deregenboog.org
Een maatje voor mensen met een psychiatrische diagnose.

Roze buddyzorg Amsterdam
T 06 10 18 27 61
W rozebuddyzorg.nl
Zet vrijwilligers in bij homomannen, lesbische vrouwen en biseksuelen, o.a. bij ernstige ziekte of handicap.

Unie van Vrijwilligers
T 020 620 70 68 (ma-vrij 9.00 – 13.00 uur)
E vh@uvvamsterdam.nl
Vrijwilligers voor bezoek, begeleiding of boodschappendienst

VPTZ Amsterdam
T 020 886 88 00
E info@markant.org
W www.markant.org
Vrijwilligers voor mensen die stervende zijn.

Thuiszorg

Cordaan Thuiszorg
T 020 886 00 00
W www.cordaan.nl

Buurtzorg Amsterdam Centrum
T 06 22 91 91 12
E amsterdamcentrum@buurtzorgnederland.com
W www.buurtzorg.nl

Buurtzorg Amsterdam De Jordaan
T 06 83 22 27 27

E amsterdamdejordaan@buurtzorgnederland.com
W www.buurtzorg.nl

Emile
Tweede Goudsbloemdwarsstraat 18
T 06 14 38 88 22 (wijkverpleeghulpen)
T 06 28 80 23 25 (poetshulpen)
E info@emile.nu
W www.emile.nu
Hulp door opgeleide studenten

Mantelaar
T 020 205 09 49
E info@mantelaar.nl
W mantelaar.nl
Hulp door medische studenten

Sara Thuiszorg
T 020 42 12 277
E informatie@sarazorg.nl
W www.sarathuiszorg.com

Gay Care Amsterdam
T 020 233 45 54
E info@gaycareamsterdam.nl
W www.gay-care.nl
Thuiszorgorganisatie voor de LHBT-gemeentenschap van Amsterdam e.o.

Overige diensten

Klussenhulp CentraM
T 020 557 33 38
Klussenhulp voor ouderen (>75 jr) en WMO- of AWBZ-indicatie.

Uitleenservice Vegro
T 0800 288 77 66
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen

Maaltijden aan huis
Bijzonder Thuis afgehaald
E info@thuisafgehaald.nl
W www.thuisafgehaald.nl
Maaltijden voor ouderen en mantelzorgers

Cordaan Thuiszorg
T 020 886 18 00
www.cordaan.nl
Maaltijden voor wie niet zelf kan koken als gevolg van ziekte, handicap op ouderdom.

Dagverzorging / dagbehandeling

De Keyzer
Czaar Peterstraat 12
T 020 520 78 51
E info@ocdekeyzer.nl / s.streekstra@amsta.nl
W www.amsta.nl
Dagopvang voor dementerenden

De Poort
Hugo de Grootkade 18-28
T 020 580 66 00
E infopoort@amsta.nl
W www.amsta.nl
Dagopvang voor ouderen met dementie

Odensehuis
Hygieastraat 4
T 020 337 42 44
E coordinator@odensehuis.nl
W www.odensehuis.nl
Voor mensen met dementie en geheugenklachten

Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum De Rietvinck
Vinkenstraat 185
T 020 756 38 02
W www.amstelring.nl
Verpleging en verzorging in de instelling

Woonzorgcentrum Groenhof
Marnixstraat 210 A
T 020 756 07 00
W www.amstelring.nl
Verpleging en verzorging in de instelling

Groepswonen Westerstraat
Westerstraat 226
T 020 531 33 22
W www.amstelring.nl

Flesseman
Nieuwmarkt 77
T 020 620 48 90

Dr. Sarphatihuis
Roetersstraat 2
T 020 554 04 04
Verpleeghuis

Czaar Peterpunt
Czaar Peterstraat 196
T 020 330 40 04
Kleinschalige woonvoorziening

De Keyzer
Blankenstraat 29
T 020 520 78 19
Kleinschalige woonvoorziening

Mozaïekhofje
Dijkdwarsstraat 1-5
T 020 620 42 70
Kleinschalige woonvoorziening

Buiten Oranje
Buiten Oranjestraat 1
T 020 589 01 89
Groepswonen

Stadsdorpen
Initiatieven van en voor bewoners

Stadsdorp Centrum Oost
T 06 10 08 94 58
E stadsdorpcentrumoost@gmail.com
W www.stadsdorpcentrumoost.nl

Stadsdorp Nieuwmarkt
T 06 11 35 20 60 (8.00 – 20.00 uur)
E burenlijn@stadsdorpnieuwmarkt.nl
W www.stadsdorpnieuwmarkt.nl

Stadsdorp Gracht en straatjes
E stadsdorpgrenst@gmail.com
W www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

Stadsdorp Buurt 7
T 06 46 25 64 12
E contact@stadsdorpbuurt7.nl
W www.stadsdorpbuurt7.nl

Stadsdorp Noord-Jordaan
E stadsdorpnoordjordaan@outlook.com
W www.stadsdorpnoordjordaan.nl

Stadsdorp Wetering+
T 020 737 00 92
E stadsdorpweteringbuurt@gmail.com
W www.stadsdorpweteringplus.nl

Stadsdorp Westerdok
T 020 777 58 90
E info@stadsdorpwesterdok.nl
W www.stadsdorpwesterdok.nl

Ontmoetingscentra voor ouderen

De SOOP
Nieuwe Kerkstraat 124 hs
T 020 422 31 52
W www.soopnet.nl

De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
T 020 625 98 79
W www.tweedeuitleg.nl

SOOJ
Tichelstraat 50
T 020 330 20 17
W www.sooj.nl

Overig

Cliëntenbelang Amsterdam /Platform Mantelzorg Amsterdam
T 020 75 25 100
E info@clientenbelangamsterdam.nl
Belangenbehartiging cliënten en mantelzorgers

Mezzo
T 030 659 22 22
W www.mezzo.nl
Mantelzorglijn 0900 – 20 20 496 (9.00 – 16.00 uur; 10 ct. p/m)
E mantelzorglijn@mezzo.nl
W www.mezzo.nl
Landelijke vereniging van mantelzorgers

Geheugenpoli Mentrum Ouderen
Nieuwe Kerkstraat 156
T 020 590 46 66
W www.mentrum.nl
Screening geheugenstoornissen en dementie

OLVG Centrum
Spuistraat 239
T 020 599 41 00
E informatie@olvg.nl
W www.olvg.nl
Ziekenhuis

Leger des Heils
T 020 630 11 11
W www.legerdesheils.nl

Goodwillcentra Amsterdam
Rode Kruisstraat 24 B
1025 KN Amsterdam

Mentorschap Amsterdam
Derde Schinkelstraat 9
1075 TJ Amsterdam
T 085 48 74 085
E bureau@mentorschapamsterdam.nl
W www.mentorschapamsterdam.nl

Juridisch Loket Amsterdam
Vijzelgracht 21-25
T 0900 8020 (25 ct p/m)
ma t/m vrij 10.00 – 17.00 uur

Meldpunt Zorg en Overlast
T 020 256 48 00
E sociaalloket@centrum.amsterdam.nl

Meldpunt Veilig Thuis
T 0800 – 2000 (24 uur per/dag)
Huiselijk geweld: informatie, advies en melding

Alarmering Thuiszorg Amsterdam Centraal Aanmeldpunt
T 020 592 33 44
W www.alarmering.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
T 088 789 13 00
W www.ciz.nl
Indicaties die nodig zijn om inmerking te komen voor 24-uurszorg of verblijf in een instelling.

Valys
T 0900 9630
W www.valys.nl
Van deur tot deur vervoer door Nederland

Hulplijn Amsterdam
T 020 675 75 75 (5 ct p/m)
W www.hulplijnamsterdam.nl
24 uur per dag mogelijkheid tot contact, anoniem en vertrouwelijk.

Websites

Website Gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl/mantelzorg

Markant, centrum voor mantelzorg
www.markant.org

Mezzo, landelijke vereniging van mantelzorgers
www.mezzo.nl