Markant geeft een basistraining voor nieuwe vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ). De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en is bedoeld voor vrijwilligers van Markant, die ondersteuning gaan bieden aan mensen in de laatste levensfase, thuis of in het verpleeghuis. Met deze basistraining ben je als vrijwilliger goed voorbereid op het werk dat je gaat doen. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal kunt tegenkomen en wat er van jou wordt verwacht. 

Inhoud training

  • Introductie palliatieve terminale zorg  
  • Wat doet een VPTZ-vrijwilliger? 
  • Wat betekent dit vrijwilligerswerk voor jou? 
  • Communicatie 
  • Spiritualiteit en zingeving 
  • Verlies, dood, rouw 
  • Voorkomen fysieke overbelasting incl. een training tillen en verplaatsen van (bedlegerige) personen.

Een belangrijk onderdeel van deze basistraining is het uitwisselen van ervaringen en gedachten, het bespreken van dilemma’s en het oefenen van vaardigheden. Het programma is actief en interactief. Voorafgaand aan de training volgen de deelnemers een e-learning. 

Wanneer en waar?
Zie onze agenda voor actuele data.

Tijdsduur
De eerste 3 bijeenkomsten zijn een hele dag. De 4e bijeenkomst is een dagdeel.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afronding van de training een certificaat. 

Kosten
Markant betaalt de kosten voor deelname aan de training.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via 020 – 886 88 00 of mail naar info@markant.org onder vermelding van: Basistraining VPTZ, je naam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding word je teruggebeld voor een kennismakingsgesprek.

Wil je meer weten of een persoonlijk gesprek? Bel dan met Markant (020 886 88 00) en vraag naar een van onze VPTZ-coördinatoren. Zij helpen graag.