Vandaag is het Wereld Alzheimer dag. In heel Nederland wordt er door regionale afdelingen van Alzheimer Nederland en derden activiteiten georganiseerd om meer aandacht te schenken aan het onderwerp dementie. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de impact van de ziekte op de persoon zelf en voor zijn of haar naasten. Het thema dit jaar is ‘Samen aan tafel’.

Dementie is een ziektebeeld waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Volgens artsen heeft dementie de grootste ziektelast voor de patiënt en ook voor mantelzorgers van mensen met dementie is het zwaar. Maar liefst 53% geeft aan zich (over)belast te voelen. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. En omdat ze langer thuis (moeten) blijven wonen, groeit ook het aantal mensen dat voor een naaste met dementie zorgt. Vandaag kunnen deze bijzondere mensen afleiding genieten en door het hele land deelnemen aan diverse activiteiten.

Overzicht van activiteiten
In Diemen wordt er samen met het netwerk palliatieve zorg het zogeheten FetiPal georganiseerd. Op diverse plekken in Diemen wordt er samen gezongen, gegeten en gaan we samen in gesprek.  Wil je weten welke activiteiten er in en rondom Amsterdam worden georganiseerd? Klik dan hier. En tot slot heeft Alzheimer Nederland nog een landelijk overzicht gemaakt. Hier kun je per provincie de activiteiten bekijken.

#mijnvergeetmijnietje
Ook online is er volop aandacht voor het onderwerp dementie. Zo vraagt Alzheimer Nederland mensen om vandaag een Vergeet-mij-nietje te dragen om te laten zien dat we mensen met dementie niet vergeten. Je kunt je foto met Vergeet-mij-nietje delen op Twitter en Facebook met het bijschrift #mijnvergeetmijnietje.