Je bent mantelzorger van een naaste die te horen heeft gekregen dat/hij kanker heeft en bent op zoek naar hulp en ondersteuning. Hoe kan jouw naaste zijn/haar leven zo goed mogelijk (blijven) organiseren? Welke hulp is er in Amsterdam en hoe kan jouw naaste zijn/haar sociale contacten blijven onderhouden? Hiervoor is het project Navigate ontwikkeld. Samen met je naaste op een rijtje krijgen welke ondersteuning belangrijk en wenselijk is.

Markant neemt deel aan het project Navigate. In dit project leiden we vrijwilligers op om ouderen met kanker te ondersteunen. De getrainde vrijwilligers helpen de ouderen (70+) om hun leven zo goed mogelijk te organiseren. Zo helpen ze de weg te vinden naar beschikbare ondersteuning, diensten en hulp in Amsterdam. Vanwege deze ‘wegwijs’ functie, heten deze vrijwilligers navigators.

Navigators kunnen mensen bijvoorbeeld helpen met het verbreden en onderhouden van hun sociale contacten. Of met het zoeken naar ondersteunende diensten zoals vervoer of een maaltijdservice. En bij het vinden van online informatie. Navigators helpen zo om de kwaliteit van leven van ouderen met kanker en hun naasten te verbeteren. Zij bezoeken de cliënten thuis en nemen uitgebreid de tijd om te luisteren en te helpen met praktische zaken. 

Het Navigate-programma is ontwikkeld in Canada en wordt nu uitgerold in 6 landen in Europa, waaronder in Nederland. Voor Amsterdam is Markant de aangesloten partner, samen met het Amsterdam UMC en Kuria. Meer informatie over het Navigate-project vind je op website www.eunavigate.com.

Voor wie
Je komt in aanmerking voor hulp van een navigator als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent 70 jaar of ouder.
  • Je hebt kanker, maar hebt een levensverwachting van meer dan 3 maanden.
  • Je gezondheid verslechtert.
  • Je woont thuis (alleen of met naasten).
  • Je woont in Amsterdam.

Wat kan de navigator voor je doen?
In het eerste gesprek kun je aangeven waaraan je behoefte hebt en waarbij je hulp of steun nodig hebt. De navigator kan voor jou (en je naasten) bijvoorbeeld:

  • Samen op een rijtje krijgen wat jij belangrijk vindt.
  • Bekijken welke hulpmiddelen en diensten mogelijk zijn om het leven wat makkelijker te maken.
  • Helpen om diensten en hulpmiddelen te regelen.
  • Steun geven en gezelschap houden.

Ervaring van Jim, bij wie een navigator is ingezet:
Het zicht en gehoor van Jim werden steeds slechter, waardoor hij minder kon genieten van dingen die hij graag deed. Zijn navigator hielp hem om hulpmiddelen te vinden voor zijn telefoon, zodat hij met zijn familie kon praten. Ook bracht ze luisterboeken mee van de bibliotheek. Jim ontdekte dat hij weer kon genieten van de dingen voor hem belangrijk waren.

Over de Navigators
Navigators zijn vrijwilligers die graag voor een ander klaarstaan. Zij krijgen een training die speciaal gericht is op het ondersteunen van ouderen met de diagnose kanker en hun eventuele naasten. Ook tijden de inzet worden de vrijwilligers goed begeleid. Zij kunnen ook advies vragen bij de projectleiders als ze er even niet uitkomen. De vrijwilligers zijn verder goed op de hoogte van de mogelijkheden van ondersteuning en hulp in Amsterdam.
De navigators vervangen niet de professionele zorg. Zo doen de vrijwilligers geen verpleegkundige- of medische handelingen. Zij zijn een aanvulling op de professionele zorg.

Aanmelden
Deelname is gratis. Je hebt geen verwijzing of indicatie nodig.
Je kunt jezelf – of iemand die hiervoor in aanmerking zou komen – aanmelden door een mail te sturen aan 
info@eunavigate.nl. Of bel naar 06 2302 6100. 

Informatie om te downloaden
Navigate flyer algemene informatie
Navigate flyer voor verwijzers
Navigate flyer voor cliënten
Navigate flyer voor vrijwilligers