Antwoorden op vragen die ons veel worden gesteld en waarnaar vaak wordt gezocht op onze website.

Wanneer ben ik een mantelzorger?
Je bent mantelzorger als je hulp en zorg biedt aan een hulpbehoevende uit je directe sociale omgeving. Dat kan je kind zijn, een ouder of partner, maar ook een buur of vriend(in). Het gaat hierbij om structurele, onbetaalde en vaak langdurige hulp aan een naaste met een ziekte of beperking. Het gaat niet om zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’, zoals een keer een boodschap voor iemand doen. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt zelf in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.

Waar kan ik een mantelzorger aanvragen?
Zie de vraag hierboven. Mantelzorger is dus geen beroep en je kunt geen mantelzorger aanvragen. Wel zijn er commerciële organisaties die ‘betaalde mantelzorg’ aanbieden. Deze term is niet terecht. Het gaat hier om betaalde hulp die je kunt inhuren om bijvoorbeeld zelf even vrijaf te hebben of om bepaalde taken te laten verrichten. Of wanneer je wilt dat degene voor wie je zorgt vaker gezelschap en steun krijgt dan jij die kan bieden.

Kan ik een mantelzorgverklaring krijgen?
We weten dat sommige instanties een mantelzorgverklaring van de gemeente vragen. Maar deze bestaat niet meer. Althans, niet in Amsterdam. Je kunt dus helaas niet officieel aantonen dat je mantelzorger bent. Woon je in één huis met degene voor wie je zorgt (bijvoorbeeld je partner, kind, broer/zus of ouder) dan wordt soms de zorgindicatie van de zorgvrager geaccepteerd als bewijs.

Kom ik in aanmerking voor een mantelzorgcompliment?
Gemeenten hebben de opdracht om jaarlijks de mantelzorgers in hun gemeente te bedanken en waarderen, maar mogen zelf bepalen hoe ze die mantelzorgwaardering doen. De gemeente Amsterdam heeft het individuele mantelzorgcompliment in 2021 afgeschaft. Daarvoor in de plaats worden er in de stadsdelen gratis (verwen)activiteiten georganiseerd op de Dag van de mantelzorg. Die is jaarlijks op 10 november.

Duivendrecht en Diemen geven wel een individueel mantelzorgcompliment aan mantelzorgers in hun gemeenten.

Bestaat er een mantelzorgpas?
Er is geen officiële mantelzorgpas. Je kunt bij ons wel het ‘in geval van nood’ Mantelzorgboek met mantelzorgpas aanvragen. De pas houd je bij je, bijvoorbeeld in je portemonnee. Mocht er wat met je gebeuren, dan zien hulpdiensten aan de pas dat je mantelzorger bent. Op de pas staat ook wie zij kunnen bellen om te regelen dat de zorg die je verleent, gewoon doorgaat. In het bijbehorende boek, dat je bij de zorgvrager laat, schrijf je wat de vervangende zorg moet weten om de juiste zorg te kunnen geven. Hier kan je het Mantelzorgboek aanvragen.

Ben ik verzekerd als mantelzorger?
Alle mantelzorgers in Amsterdam of Weesp zijn automatisch verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. De gemeente betaalt deze verzekering. De verzekering geldt alleen tijdens het verrichten van mantelzorgtaken en tijdens de reis van en naar je zorgvrager, als die op een ander adres woont. Dus het vervangt niet je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor meer informatie.
Met vragen kun je bellen naar 020 251 0500 of mailen naar zv@vga.am­ster­dam.nl.

Wat is het verschil tussen de Wmo, Wlz, Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet?
Als zorgvrager en/of mantelzorger kun je te maken krijgen met 4 wetten in zorg en welzijn. In dit filmpje lichten we deze wetten toe: De 4 wetten in zorg en welzijn

Wat is informele zorg?
Zorg die niet door professionele zorgverleners wordt gegeven, noemen we informele zorg. Dat is dus zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet als hun beroep doen en er ook niet voor betaald worden. Als mantelzorger verleen je informele zorg.

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg betekent dat iemand jouw zorg als mantelzorger tijdelijk overneemt. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, of de zorg tijdelijk niet aankan. Je hebt formele respijtzorg en informele respijtzorg. Bij formele respijtzorg wordt de zorg buitenshuis door professionals overgenomen. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvrager naar de dagbesteding gaat of een paar dagen naar een logeerhuis gaat. Informele respijtzorg houdt in dat jouw mantelzorgtaken tijdelijk worden waargenomen door een partner, familie, vrienden, buren of door vrijwilligers. Dat laatste heet ook wel vrijwilligerszorg. Lees hier meer over dit onderwerp.

Kijk ook op de pagina Praktische informatie, daar vind je informatie over onderwerpen als wonen, vervoer, zorg, werk & mantelzorg.