De samenvatting: Samenvatting onderzoek jonge mantelzorgers op de basisschoolHet complete onderzoek: Onderzoek jonge mantelzorgers op de basisschool.

Aanbod voor basisscholen
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, heeft het expertisecentrum van Markant een programma ontwikkeld om informatie en ondersteuning te bieden aan basisschoolleerlingen. Ook zetten we in op leerkrachten in het basisonderwijs, opdat zij jonge mantelzorgers eerder herkennen en zo nodig kunnen ondersteunen of naar ondersteuning kunnen verwijzen. Het programma beslaat de volgende onderdelen:

  • Voorlichting leerkrachten
  • Les voor de leerlingen
  • Voorlichtingsmateriaal (signalenkaart, signalenposter, flyers) 

Voorlichting aan leerkrachten

Voorafgaand aan de les in de klas, is er eenmalig een voorlichting van circa 30 minuten aan de leerkrachten. Hierin brengen we een aantal kernzaken onder de aandacht bij de leerkrachten op school:  

  • Wat is een jonge mantelzorger? 
  • Wat gaan we in de klas doen? 
  • Waar kunnen docenten terecht met vragen en zorgen? 

Les voor de leerlingen

Het lesprogramma voor basisschoolleerlingen bestaat uit een interactieve les van 1 uur, bestaande uit 4 onderdelen:

1. Introductie van het begrip ‘mantelzorg’

Introductie van het onderwerp jonge mantelzorgers, met veel praktische voorbeelden.
Tijd: 15 minuten
Setting: groepjes van 3-5 leerlingen

Opdracht: Wat stel je je voor bij het begrip ‘mantelzorg’? Maak een woordspin (mindmap) op een vel papier/whiteboard/word document. Iedere groep legt aan het einde kort uit wat ze van het woord vinden.

2. Gezamenlijk kijken naar een korte film

Vertonen van de ZAPP-aflevering over de jonge mantelzorgers Julian en Constantijn: Wat zou jij doen?

Tijd: 15 minuten
Setting: klassikaal

3. Nagesprek

Tijd: 20 minuten
Setting: klassikaal

Wat valt je op in de film? Hoe denk je dat deze jongens zich voelen? Wat zou jij doen als je Julian of Constantijn was? Ken je een vergelijkbare situatie in je omgeving? Zorg je misschien zelf mee voor iemand bij jou thuis? 

Doel: de leerlingen die het betreft, realiseren zich dat ze zorg of steun kunnen vragen aan professionals in hun omgeving zoals de docent, huisarts, maatschappelijk werker.

4. Vragen stellen en verhalen delen

Tijd: 10 minuten
Setting: klassikaal

Na afloop krijgen alle leerlingen een flyer mee naar huis. Voor de leerkrachten laten we signaalkaarten en een signaalposter achter.