Trainingen over jonge mantelzorgers

Het expertisecentrum van Markant verzorgt trainingen over jonge mantelzorgers. In deze trainingen leren beroepskrachten hoe zij jonge mantelzorgers kunnen herkennen, erkennen en ondersteunen.

Er kan gekozen worden uit drie trainingen:
A. Introductie jonge mantelzorgers (1,5 uur)
B Dilemma’s in de praktijk 
B 1. Offline Moreel Beraad (2,5 uur)
B 2. Online CURA- methode (2 uur)
C. Praktische tips en tricks
C 1. Ondersteuning van de jonge mantelzorger (4 uur)
C 2. Gesprekshandleiding om het gesprek aan het gaan met ouders (4 uur)

Per training volgt een toelichting:

A.  Introductie jonge mantelzorgers
Deze training is geschikt voor alle beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren van 4 t/m 25 jaar.
In deze (online) bijeenkomst van ongeveer 1-1,5 uur maak je kennis met de verhalen van jonge mantelzorgers. Op basis van deze verhalen gaan we in op de mooie kanten en de minder mooie kanten van opgroeien met zorg, en de noodzaak tot (meer) balans. Je wordt wegwijs gemaakt in het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers en weet waar je jongeren naar kunt verwijzen. Ook kijken we naar wat je zelf kunt doen om jonge mantelzorgers te ondersteunen, rekening houdend met de rol die je vanuit jouw organisatie en functie hebt. Doel van deze training is bewustwording. Na deze training heb je inzicht in de problematiek van jonge mantelzorgers en wat je voor deze doelgroep wil en kan betekenen.

B. Dilemma’s in de praktijk
1. Moreel Beraad
Deelnemers aan het moreel beraad hebben bij voorkeur de introductietraining (A) gevolgd.

In deze verdiepende training van 2,5 uur gaan we in op dilemma’s waar je tegenaan loopt in het contact met jonge mantelzorgers. Bijvoorbeeld omdat je twijfelt of inmenging van jouw kant helpend is of juist nog meer onrust in het gezin geeft, of dat een jongere hulp afwijst terwijl er volgens jou nodig iets moet veranderen. Of omdat je twijfelt of je zelf iets te bieden hebt in de situatie. We gaan met elkaar in gesprek over dergelijke twijfels en keuzes. Dit doen we in de vorm van een moreel beraad. Een casus die betrekking heeft op een concrete situatie van een jonge mantelzorger, staat centraal. Een deelnemer brengt de casus in. De deelnemer twijfelt wat hij/zij moet doen in een concrete situatie: iets doen of iets laten? Je uitspreken of zwijgen? Wat is het goede om te doen? De deelnemer onderzoekt, samen met de andere aanwezigen, wat zijn eigen overtuigingen en veronderstellingen zijn, die mogelijk ook kunnen spelen bij anderen die in deze situatie betrokken zijn. De methode helpt om niet meteen te oordelen over de situatie, maar eerst op onderzoek uit te gaan om vervolgens heel concreet te zijn: wat doe je in de situatie waar je nu nog over twijfelt en waarom?

2. Online CURA-methode
Deelnemers aan de CURA-methode hebben bij voorkeur de introductietraining (A) gevolgd.
In deze verdiepende training van 2 uur wordt ingegaan op de dilemma’s waar professionals tegenaan lopen in het contact het Jonge mantelzorgers. Bijvoorbeeld omdat je twijfelt of inmenging van jouw kant helpend is of juist nog meer onrust in het gezin geeft, of dat een jongere hulp afwijst terwijl er volgens u nodig iets moet veranderen. We gaan met elkaar in gesprek over dergelijke twijfels en keuzes. Tijdens de bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van de CURA-methode voor casuïstiekbespreking. De gespreksleider zorgt ervoor alle deelnemers kunnen meedoen en dat onderliggende normen en waarden zichtbaar worden gemaakt. Deze training leidt tot meer inzicht in wat deelnemers wel en niet voor jonge mantelzorgers kunnen betekenen en schept helderheid over de houding waarmee werknemers jonge mantelzorgers tegemoet kunnen treden.

C: Praktische tips en tricks 
Deze training is geschikt voor beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met jonge mantelzorgers en beroepskrachten die Training A en/of Training B hebben gevolgd. Bij laag C is er een onderscheid te maken tussen twee types; de training voor beroepskrachten die voornamelijk in contact staan met jongeren en de training voor beroepskrachten die in contact staan met ouders.

1. Ondersteuning van de jonge mantelzorgers
In deze praktische training van een dagdeel gaan we aan de slag met praktische tips en tricks om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Hoe bouw je vertrouwen op? Welke werkvormen kun je gebruiken om met jongeren in gesprek te gaan? Ter plekke gaan we daarmee oefenen. We reiken praktische hulpmiddelen aan die meer inzicht geven in de situatie, zoals een analyse van de individuele ondersteuningsbehoefte. Je krijgt een handboek aangereikt waar alle benodigde informatie in staat zodat je de jonge mantelzorger optimaal kunt ondersteunen. Aan het eind van deze middag kun je tijdens één-op-één gesprekken in beeld krijgen waar de jonge mantelzorger staat en waar mogelijk extra ondersteuning nodig is.

2. Gesprekshandleiding voor ouders
In deze praktische training van een dagdeel gaan we aan de slag met een gesprekshandleiding ontwikkelt door Markant. We gaan het hebben over beschermende- en risicofactoren die beïnvloedbaar zijn in de ondersteuning van het gezin. Ook verkennen we met elkaar welke factoren je kunt beïnvloeden, of wanneer je doorverwijst. Vervolgens duiken we de praktijk in en gaan we ervaringen uitwisselen. Met welke ouders heb je contact? Waar loop je tegenaan? We behandelen een stelling en casus zodat het helder wordt wat jouw visie is op ziekte en zorg in het gezin. Aansluiten dragen we de gesprekshandleiding over. Tot slot zullen we tot een gezamenlijk plan komen hoe, wat en wanneer je de gesprekshandleiding kan toepassen. Aan het einde van de training voelt de beroepskracht zich sterk en voldoende toegerust om met de gesprekshandleiding aan het werk te gaan.

Meer informatie
Voor meer informatie of het aanvragen van een training, kun je contact opnemen met Tessa Rademaker, Jonge mantelzorger-adviseur bij Markant. Zij is bereikbaar via T 020 886 88 00 of trademaker@markant.org