Trainingen over jonge mantelzorg

Het expertisecentrum van Markant verzorgt een training over jonge mantelzorgers. In deze training leren beroepskrachten hoe zij jonge mantelzorgers kunnen herkennen, erkennen en ondersteunen. 

De impact van opgroeien als jonge mantelzorger

Werk jij met kinderen of jongeren? Dan is deze training een must voor jou. In 2,5 uur nemen wij je mee in de wereld van de jonge mantelzorgers. Ontdek wat jij als beroepskracht voor hen kan betekenen!

Voor een jongere lijkt het vaak vanzelfsprekend dat hij of zij zorgt dat vader zijn medicijnen inneemt, of ’s morgens een broertje naar de dagbesteding brengt, of elke dag moet koken omdat het de moeder niet lukt. Maar dat zorgen brengt een hoop kopzorgen met zich mee.

In Amsterdam heeft 1 op de 4 jongeren te maken met zorg en ziekte in het gezin. Bijvoorbeeld omdat ze een ouder hebben die chronisch ziek is, of een broertje of zusje met een beperking. Of er is sprake van een gezinslid met psychische problemen of een verslaving.
In de training gaan we in op de mooie en minder mooie kanten van het opgroeien met zorg.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is een jonge mantelzorger? Hoe signaleer je hen en wat zien we bij deze groep?
  • Verhalen van kinderen en jongeren die opgroeien met zorg: welke impact heeft dat op hun dagelijkse leven?
  • Wat is jouw beeld van mantelzorg? Wanneer is iets normaal, en wanneer niet?
  • Hoe ga je het gesprek met hen aan?
  • Regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers.

De trainer
De training wordt gegeven door Tessa Rademaker, specialist op het gebied van jonge mantelzorgers bij Markant.

Accreditatie
De training over opgroeien met zorg is geaccrediteerd. Je kunt tot 2,5 punten krijgen in het Formeel Leren bij het SKJ-register. SKJ accrediteert scholing die een bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren, zoals jeugd- en jongerenwerkers, OKT-medewerkers, maatschappelijk werkers etc. Deelname is kosteloos.

Meer informatie
Voor meer informatie of het aanvragen van een training, kun je contact opnemen met Tessa Rademaker, Jonge mantelzorgeradviseur bij Markant. Zij is bereikbaar via T 020 886 88 00 of trademaker@markant.org