Markant op school

Markant vraagt op scholen in Amsterdam aandacht voor jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. We organiseren op jouw school activiteiten en dragen kennis over op het team. Samen werken we aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die opgroeien met een zieke ouder broer, zus, opa of oma in de directe omgeving van het gezin. Er kan sprake zijn van ziekte, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychische ziekte of verslaving. Herkennen en erkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, vroegtijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.

Wat kan Markant doen op jouw school?

1. Workshop ‘Who cares?!’ voor leerlingen
Deze workshop maakt leerlingen ervan bewust dat veel jongeren opgroeien met zorg en dat dit gevolgen heeft voor hoe je leven eruitziet. Ze kunnen hierdoor meer begrip opbrengen voor leeftijdsgenoten die hiermee te maken hebben. Leerlingen die daadwerkelijk opgroeien met zorg, voelen zich gezien, erkend en gesteund.
Bekijk hier de beschrijving van de workshop.

2. Voorlichting aan docenten
Bij de workshop ‘Who cares?!’ hoort een docentenvoorlichting (ca. 30 min) waarin we een aantal kernzaken onder de aandacht brengen bij docenten:

  • Wat is een jonge mantelzorger?
  • Wat gaan we in de klas doen?
  • Waar kunnen docenten terecht met vragen en zorgen?

3. Voorlichting aan ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers van de leerlingen kunnen gratis meedoen aan een online bijeenkomst over opgroeien met zorg. Die organiseren we 4 keer per jaar, samen met Ouder- en Kindteams Amsterdam. Bekijk de informatie hier. Wil je liever een aparte bijeenkomst, speciaal voor de ouders/verzorgers van jouw school? Dan organiseren we die samen met de ouder- en kindadviseur van de school.

4. Individuele ondersteuning voor leerlingen met ‘En nu jij!’
Vanuit het stedelijke ondersteuningsprogramma ‘En nu jij!’ kunnen jonge mantelzorgers gebruik maken van individuele coaching (live of online).

5. Groepstraining om veerkracht te versterken
In de En nu jij!-groepstraining werken we in 5 bijeenkomsten e aan het versterken van de veerkracht van jongeren (15-20 jaar) die opgroeien met zorg.

Wist je dat…
– één op de vier jongeren in Nederland opgroeit in een zorgsituatie;
– dit van invloed kan zijn op hun ontwikkeling;
– en soms leidt tot verslechtering van schoolpresentaties of zelfs schooluitval?

Met Markant haal je specialistische kennis en ervaring in huis. Samen met de school organiseren we activiteiten voor leerlingen, docenten en ouders. De inzet van Markant is gratis voor scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Amsterdam. Het is een aanvulling op de bestaande zorgstructuur op school.

Contact
Wil je weten wat Markant voor jouw school kan betekenen?
Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met Tessa Rademaker (trademaker@markant.org), tel 020 886 88 00.

Dit is een activiteit van het expertisecentrum mantelzorgondersteuning van Markant, mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.