Voor leerlingen voortgezet onderwijs en mbo

‘Who cares?!’ is een interactieve workshop over mantelzorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO. Deze workshop maakt leerlingen ervan bewust dat veel jongeren opgroeien met zorg en dat dit gevolgen heeft voor hoe je leven eruitziet. Ze kunnen hierdoor meer begrip opbrengen voor leeftijdsgenoten die hiermee te maken hebben. Leerlingen die daadwerkelijk opgroeien met zorg, voelen zich gezien, erkend en gesteund.

De workshop bestaat drie onderdelen: 

 1. In gesprek met de klas
  Wat is ziekte?
  Wat betekent het om voor iemand te zorgen?
  Wat betekent het als je je om iemand zorgen maakt?
 2. Opdracht
  Wat zijn leuke en minder leuke kanten van opgroeien met zorg? Aan de hand van een video waarin jonge mantelzorgers aan het woord komen, vullen de leerlingen een werkblad in. En wat zijn hun eigen ervaringen? 
 3. Stellingen-spel
  Leerlingen krijgen stellingen voorgelegd, waarbij zij uitgenodigd worden om te gaan staan of te blijven zitten. Deze stellingen gaan over ziekte, zorg en de eigen situatie van de leerling.

We geven vooraf aan dat leerlingen niets hoeven te delen over hun persoonlijke situatie als ze dat niet willen. Van de docent of mentor vragen we actieve deelname aan de workshop. Ook vragen we hen om de veiligheid tijdens de workshop te bewaken.  

Doelstelling

 • bewustwording; 
 • wederzijds begrip; 
 • weten dat er ondersteuning is, als dat nodig is. 

Resultaat
Onze workshop maakt leerlingen ervan bewust dat veel jongeren opgroeien met zorg en dat dit gevolgen heeft voor hoe je leven eruitziet. Ze kunnen hierdoor meer begrip opbrengen voor leeftijdsgenoten die hiermee te maken hebben. Leerlingen die daadwerkelijk opgroeien met zorg, voelen zich gezien, erkend en gesteund.

Tijdsduur
De workshop kan 1 of 2 lesuren beslaan. Bij 2 lesuren besteden we meer aandacht aan de eigen ervaringen van leerlingen.

Voor wie
De workshop is geschikt voor leerlingen vanaf de 2e klas vmbo, havo of vwo en voor mbo niveau 1 t/m 4. We passen de workshop aan op de belevingswereld en leeftijd van de groep.

Kosten/benodigdheden
We bieden deze workshop wordt kosteloos aan aan scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Amsterdam. Dit is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. 
Voor de workshop hebben we een beamer en/of een whiteboard nodig.

Aansluiting
Deze workshop is geschikt om aan te bieden in een mentoruur, in het kader van Maatschappijleer of Burgerschap. Ook kunnen we aansluiten bij de actualiteit, bijvoorbeeld de Dag van de Mantelzorg (jaarlijks op 10 november) of in de Week van de Jonge Mantelzorger (jaarlijks de eerste week van juni).

Docentenvoorlichting
Bij deze workshop hoort een docentenvoorlichting (ca. 30 min) waarin we een aantal kernzaken onder de aandacht brengen bij de professionals op school. Aan de orde komen:  

 • Wat is een jonge mantelzorger? 
 • Wat gaan we in de klas doen? 
 • Waar kunnen docenten terecht met vragen en zorgen?  

Uitvoerder
De workshop en de docentenvoorlichting worden verzorgd door een van de specialisten jonge mantelzorgers van Markant, centrum voor mantelzorg. Zij zijn ook als coach verbonden aan het stedelijke ondersteuningsprogramma ‘En nu jij!’ voor jonge mantelzorgers.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Tessa Rademaker (trademaker@markant.org)
of via
T 020 886 88 00. 

De workshop voor leerlingen en de docentenvoorlichting maken deel uit van het programma van Markant op school.