We delen onze kennis graag. Op deze themapagina’s vind je beknopte informatie over belangrijke thema’s in mantelzorg en mantelzorgondersteuning.

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Amsterdam? Wat zijn de risicofactoren voor overbelasting? Hoe signaleer je ontsporing van mantelzorg? Wat is respijtzorg? Waar moet je bij de samenwerking met mantelzorgers op letten? En waarom is aandacht voor jonge mantelzorgers belangrijk?
Per thema zetten we de belangrijkste feiten op een rij. Ook verwijzen we naar websites en publicaties waar je meer over deze thema’s kunt lezen, en reiken we instrumenten aan die je kunt gebruiken.

Onze diensten en activiteiten voor professionals zijn ondergebracht bij het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant.