Mantelzorgers boven de 75 jaar hebben een groter risico om overbelast te raken en sociaal geïsoleerd te raken. Vaak gaat het om ouderen die langdurige intensieve zorg verlenen aan hun zieke of demente partner.

Oudere mantelzorgers zorgen voor hun nog oudere (schoon)ouders of voor een inmiddels volwassen kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische ziekte. Maar vaak (46%) verzorgen zij hun zieke of demente partner. Mantelzorger en verzorgde wonen bij elkaar in huis en de verzorging is intensief en langdurig. Gemiddeld verleent de mantelzorger in deze situatie 39 uur(!) zorg per week. De zwaarte van de zorg neemt met de jaren toe. Tegelijkertijd krijgt de mantelzorger zelf te maken met gezondheidsklachten en beperkingen.

Sociaal netwerk
Het sociale netwerk van de oudere mantelzorger is vaak kleiner geworden: leeftijdsgenoten krijgen gezondheidsproblemen of overlijden. Zo vallen extra hulp en sociale ondersteuning geleidelijk weg.

Moeite met hulp toelaten
Juist als zorgrelaties al lang gaande zijn, is het voor de mantelzorger moeilijk om delen van die zorg aan anderen over te laten. Daarbij speelt vaak de angst mee om de regie te verliezen. Ook de verzorgde kan daarin een rol spelen door bezwaar te maken tegen verzorging door anderen. Daardoor zijn oudere mantelzorgers geneigd om de zorg heel lang alleen te doen, ook als de zorg steeds zwaarder wordt. Er is angst dat de partner naar een verzorgingshuis zal moeten als men de zorg zelf niet volhoudt.

Dementie
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Zorgen voor een partner of familielid met dementie doe je veel en lang: mantelzorgers van mensen met dementie geven 20 uur per week zorg, gedurende een periode van gemiddeld 5 jaar. Het ziektebeeld maakt de zorg intensief. Door dementie verandert het gedrag of zelfs het karakter van de persoon. De mantelzorger krijgt er niet alleen een zorgtaak bij, maar raakt ook zijn/haar partner of ouder kwijt. Mantelzorgers die zorgen voor een partner met dementie ervaren de grootste belasting: de situatie vraagt voortdurend hun aandacht, waardoor zij weinig aan hun eigen leven toekomen.

Tips
– Wees bij oudere mantelzorgers alert op signalen van overbelasting.
– Maak de belasting van de mantelzorger bespreekbaar door hem/haar de 3-minuten check te laten invullen.
– Probeer praktische oplossingen in gang te zetten voor praktische problemen, bijvoorbeeld door een alarmsysteem of een tillift aan te vragen.
– Bel de helpdesk van Markant als u een concrete situatie hebt die u graag wilt bespreken: (020) 886 88 00. We denken graag met u mee.

Meer lezen
Artikel Expertnieuws, maart 2014: Oudere mantelzorgers extra kwetsbaar 
Artikel Expertnieuws, augustus 2014: Mantelzorg en dementie
Onderzoek Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen (2013)
Website: Alzheimer Nederland