Vijf van de zes mantelzorgers tussen de 18 en 64 jaar heeft betaald werk. Het combineren van mantelzorg met een betaalde baan leidt niet per se sneller tot overbelasting. In sommige situatie leidt het verzetten van de aandacht op het werk juist tot het langer volhouden van de zorg. Daartegenover staat dat 10% van de mantelzorgers (tijdelijk) minder is gaan werken of met werken is gestopt om de zorg te kunnen geven die van hen gevraagd wordt.*

Of mantelzorg en een betaalde baan te combineren zijn, hangt af van verschillende factoren. Wat is het ziektebeeld van degene die verzorgd wordt? Is er sprake van een stabiele situatie en is de zorg te plannen? Of betreft het een (psychische) ziekte met een grillig verloop, of een progressieve ziekte waardoor de zorg steeds intensiever wordt?

Daarnaast is het soort werk een belangrijke factor: kan de mantelzorger zijn werk zelf indelen of is zijn aanwezigheid op bepaalde tijdstippen cruciaal (denk aan banen in onderwijs, zorg of detailhandel)? Ruim een derde van de werkende mantelzorgers kan niet zijn of haar werktijden bepalen. En één op de vijf werkende mantelzorgers kan niet onverwachts een dag vrij nemen.*

Vier op de tien werkende mantelzorgers helpen vaak op dagen dat zij werken. 11% moet dagelijks of wekelijks het werk onderbreken om te kunnen zorgen.*

Flexibiliteit op de werkvloer

Werkende mantelzorgers geven aan het meeste baat te hebben bij flexibele werktijden. Eén op de zeven mantelzorgers heeft hierover daadwerkelijk afspraken met zijn leidinggevende gemaakt, bijvoorbeeld over werktijden, meer vrij nemen of vaker thuiswerken. Daarnaast hebben zij baat bij begrip van de leidinggevende. Ruim de helft van de werkende mantelzorgers informeert de leidinggevende over het geven van mantelzorg. In driekwart van de gevallen leidt dit tot begrip; bij een kwart niet.*

Verlofregelingen

Werkende mantelzorgers nemen sneller een vrije dag op dan dat zij een beroep doen op verlofregelingen. Drie op de tien mantelzorgers nam in 2014 een of meerdere dagen vrij om zorg te kunnen geven. Verlofregelingen worden nog weinig gebruikt: 7% van de werkende mantelzorgers maakte gebruik van de mogelijkheid van betaald verlof; 5% van de mogelijkheid van onbetaald verlof.* De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken zijn:

Werkgevers
Zowel werknemer als werkgever hebben er belang bij dat de werknemer in balans blijft. Markant heeft daarom behalve een training voor werkende mantelzorgers, ook aanbod voor werkgevers: een telefonische helpdesk, workshops en trainingen, advies op maat en het een traject i.s.m. stichting Werk&Mantelzorg om een mantelzorgvriendelijke werkgever te worden.

*) Bron: SCP, 2015

Handige hulpmiddelen & ondersteuningsaanbod

Overzicht Verlofregelingen door Women Inc.

Zelfhulpcursus Mantelzorg en Werk van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (onderdeel van AMC)

M-power: online cursus voor werkende mantelzorgers