Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die opgroeien met een ziek familielid of een familielid met een beperking. Ook kan het gaan om een familielid met een psychische ziekte of een verslaving. Waar kunnen jonge mantelzorgers in Amsterdam terecht als ze hulp nodig hebben?

Elk stadsdeel heeft een welzijnsorganisatie/jongerenwerk aan wie jonge mantelzorgers vragen kunt stellen. Een overzicht van de organisatie(s) per stadsdeel staat op de webpagina van de gemeente.

Verschillende organisatie bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers van 10 tot 25 jaar kunnen bij Markant de e-learning ‘En nu jij!’ volgen, ook contactgroepen en coachingsgesprekken worden hierbij aangeboden.

De online cursus ‘Grip op je dip’  kan geschikt zijn voor jonge mantelzorgers; deze is bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar die al een tijdje niet lekker in hun vel zitten of misschien net iets te veel hebben meegemaakt.

Daarnaast bieden verschillende organisaties cursussen en groepen aan. Zo geven Prezens en Arkin zogenoemde KOPP- en KVO-cursussen voor kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid met psychische problemen of verslavingsproblemen. Hun aanbod voor kinderen en jongeren is te vinden op de website Jeugdpreventie Amsterdam. Jongeren met een verslaafde ouder kunnen voor informatie, advies en chatten ook terecht op de website Kopstoring.

MEE Amstel en Zaan organiseert Brussengroepen, bedoeld voor kinderen en jongeren die een broer(tje) of zus(je) hebben met psychische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Het Ingeborg Douwes Centrum biedt psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten, ook aan kinderen en jongeren. De psychologen weten wat de impact van kanker in het gezin is, en zijn gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren.

In de praktijk zoeken jonge mantelzorgers niet snel hulp. Beroepskrachten in jeugd- en jongerenwerk, ouder- en kindteams (OKT’s), onderwijs en zorg hebben een belangrijke rol in het herkennen, erkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers.

Soms heeft de situatie zoveel impact op de jonge mantelzorger dat psychische ondersteuning, individueel of systeemgericht, nodig is. De huisarts of schoolarts kan zo nodig hiernaar doorverwijzen.