Steeds vaker combineren werknemers hun baan met mantelzorgtaken, soms zelfs langdurig. Zowel werknemer als werkgever hebben er belang bij dat de werknemer in balans blijft. Markant, centrum voor mantelzorg, kan daarbij ondersteunen.

Aanbod voor werkgevers

3-Minutencheck ‘Hoe combineert u werk en mantelzorg?’
Print gratis de handige check Hoe combineert u werk en mantelzorg?. Met deze check kunnen werknemers die hun baan combineren met zorgtaken hun situatie in kaart brengen: hoe staan zij ervoor? Download Hoe combineert u werk en mantelzorg? op onze downloadpagina.

Antwoord op vragen over werk & mantelzorg

Op werkdagen kunnen directie, leidinggevenden en HR-medewerkers hun vragen over werk en mantelzorg telefonisch bespreken met een specialist van Markant. Dit kan gaan over beleid of voorzieningen, maar je kunt ook een casus bespreken. Neem contact op met Markant: T 020 886 88 00.
De helpdesk word kosteloos aangeboden dankzij subsidie van de gemeente Amsterdam.

Workshops en trainingen
Op aanvraag verzorgen we incompany workshops en trainingen voor directie, leidinggevenden en HR-professionals. Denk aan een moreel beraad over dilemma’s uit de praktijk of een workshop gespreksvoering voor leidinggevenden.
Kosten op aanvraag

Advies op maat
Waar loop je als werkgever tegenaan, als het gaat om werknemers die hun baan met mantelzorgtaken combineren? In een adviestraject brengen we aandachtspunten in kaart en geven we praktische handvatten om hierop te handelen.
Kosten op aanvraag

Traject mantelzorgvriendelijke werkgever
Wat is er nodig om van een organisatie of bedrijf een mantelzorgvriendelijke werkgever te maken? Met behulp van een bewezen succesvol stappenplan maken we een aanpak op maat. Met als resultaat de ontvangst van de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ geïnitieerd door de ministeries VWS en SZW. Dit traject verzorgen we in samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg.
Kosten op aanvraag

Aanbod voor de werknemer

Training ‘Werk en mantelzorg combineren’
Eéndaagse training voor 6 tot 12 werknemers, incompany of op een externe locatie. Doel is om de draagkracht van de werknemer te versterken. Aan de hand van opdrachten en oefeningen krijgt de werknemer handvatten om een goede mantelzorg- en werkbalans te realiseren.
Kosten: € 1.500,- bij 6 tot 8 deelnemers,  € 2.000,- bij 9 tot 12 deelnemers. Deze kosten zijn exclusief locatie en catering.

Individueel ondersteuningstraject voor de werknemer
In individuele gesprekken met een gespecialiseerde mantelzorgmakelaar worden knelpunten met de werknemer in kaart gebracht. Hiervoor worden concrete oplossingen gezocht, zodat werk en mantelzorg beter te combineren zijn. Doorgaans zijn drie gesprekken voldoende.
Kosten: € 125,- per gesprek van 90 minuten.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je een training organiseren? Bel on op 020 886 88 00

Download onze tools en folders op onze downloadpagina.